Hoppa till innehåll

Användarupplevelser samlas in om cykelvägen i riktning mot Näse och Pepot – svara på enkäten

Näse-Juttes gata och Magistratsgatan som befinner sig på västra sidan av Borgå å, byggdes som cykelgator år 2022. I samband med projektet byggdes också trafikljuskontroll i korsningen mellan Magnus Erikssons gata och Magistratsgatan samt en delad gång- och cykelbana från Magistratsgatan till Tolkisvägen och från Näse-Juttes gata till August Eklöf park. Nu utreder Borgå stad funktionaliteten av cykelgatan och andra cykeltrafikarrangemang och frågar stadsbornas synpunkter och erfarenheter om sträckan.