Hoppa till innehåll

Välfärdsberättelse 2022: Borgåborna mår relativt bra – satsningar på motionsinriktade levnadsvanor och psykiskt välbefinnande behövs

Borgå välfärdsberättelse 2022 är färdig och den ger en övergripande bild över barn, ungas och vuxnas välbefinnande. Borgåborna mår väl enligt en nationell jämförelse. Exempelvis antalet unga personer utanför utbildningssystemet har minskat och barnfamiljerna klarar sig relativt bra när man uppskattar barnfattigdom och antalet som får utkomststöd.

corona -

Borgå och övriga kommuner i Nyland följer THL:s rekommendationer om coronavaccinationer

Coronavaccin ges i Nyland enligt rekommendationer av Institutet för hälsa och välfärd (THL). THL:s rekommendationer för coronavaccinationer grundar sig på en medicinsk och epidemiologisk bedömning om vaccinationernas inverkan på befolkningsnivå samt på den nationella vaccinationsstrategin. Du kan ta höstens boosterdos av coronavaccinet samtidigt med det avgiftsfria influensavaccinet. Noggrannare information om höstens vaccinationer hittar du på […]