Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 27.6.2022

Borgås viktigaste intressebevakningsmål åren 2022-2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Borgå stads mål för intressebevakningen för åren 2022-2023. Intressebevakningsmålen är en sammanfattning av stadens viktigaste mål och grundläggande budskap i sådana frågor som staden inte direkt kan själv besluta om – när man på regionala, nationella eller internationella forum måste påverka lagstiftning, resurser och beslut som […]

Stadsstyrelsens beslut 20.6.2022

Borgå museum, utredning av förvaltnings- och finansieringsmodeller för museiverksamheten Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Kulturprogram 2030 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna kulturprogrammet 2030. Borgå stads kulturprogram 2030 är ett tväradministrativt program som för sin del verkställer de fyra främsta målen i Borgås stadsstrategi. Kulturprogrammet stärker konst- och kulturtjänster för invånare och kulturarbetarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntrar till […]

  • 1
  • 2