Hoppa till innehåll

MKB-beskrivningen om Fingrid Oyj:s kraftledningsprojekt på 400 kilovolt (Hausjärvi-Sibbo) 

Fingrid Oyj har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) tillNärings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-central). Projektet gäller ettkraftledningsprojekt på 400 kilovolt från Puujaa i Hausjärvi till Anttila elstation pågränsen mellan Sibbo och Borgå. Kungörelsen och MKB-beskrivningen till påseende NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om MKB-beskrivningen ovan genomen offentlig kungörelse. MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda […]

Lön för tjänsten som stadsdirektör och direktörsavtal

Stadsstyrelsen i Borgå, beslut 3.6.2024 § 174 Beslut Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna direktörsavtalet med stadsdirektören enligt ordförandes beslutsförslag och beslutade att Jani Pitkäniemis totala lön är 13 472 euro i månaden vid tjänstetillträdet. Dessutom har stadsdirektören en mobiltelefonförmån på 20 euro i månaden. Direktörsavtalet träder i kraft efter att stadsstyrelsens beslut har vunnit laga […]