Hoppa till innehåll

Förslag till stadsstyrelsen: alternativa sätt för hur Kokonprojektet kan genomföras planeras

Planeringen av Kokon idrottscentrum har fortsatt under hösten. Stadsstyrelsen behandlar lägesöversikten vid sitt möte den 4 december. Det föreslås att stadsstyrelsen ger projektbolaget anvisningar hur beredningen ska fortsätta. Planeringen främjas genom att det läggs fram nya alternativ till hur omfattande idrottscentrumsprojektet ska bli, så att Kokon idrottscentrum bli en så bra fungerande helhet som möjligt med beaktande av ekonomiska ramar.

Nämnden för växande och lärande, beslut 23.11.2023

Utveckling av idrottstjänsterna Nämnden för växande och lärande beslutade föreslå att stadsstyrelsen godkänner att den övergripande utvecklingen av idrottstjänsterna genomförs med de föreslagna tyngdpunkterna och åtgärderna under 2024. Projektplan för förskoleverksamhet i Kvarnbackens skola Nämnden för växande och lärande godkände de delar av projektplanen som berör verksamhet och pedagogik samt omfattar sektionens utlåtande.Nämnden anser att […]

Stadsstyrelsens beslut 20.11.2023

Godkännande av projektplanen för en byggnad i lekparken på västra åstranden Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen. Grunder för markanvändningsavtal i centrumområdet Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna biträdande stadsdirektörens ändrade förslag. Stasstyrelsen beslutade att följande principer kan användas i Borgå centrums område vid utarbetandet av markanvändningsavtal fram till 31.12.2028: Staden tar ut en markanvändningsavtalsersättning som motsvarar 40 […]