Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.3.2023

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar Riikka Lintukangas befrielse från uppdraget som ersättare i stadsutvecklingsnämnden och väljer en ny ersättare till stadstuvecklingsnämnden i stället för henne. Stadsstyrelsen beviljade Riikka Lintukangas befrielse från uppdraget som ledamot i Vapora och valde Mirja Suhonen som ny ledamot i stället för henne. […]

Livskraftsnämndens beslut 7.3.2023

Avsiktsförklaring om bildande av gemensamt sysselsättningsområde och beredningsarbete relaterat till det Livskraftsnämnden ansåg att det är ändamålsenligt att Borgå stad i första hand genomför beredningsarbetet tillsammans med de andra kommunerna i Östra Nyland. Om det inte bildas något gemensamt sysselsättningsområde ordnar staden tjänsterna självständigt. Livskraftsnämnden beslutade att föreslå för stadsstyrelsen att staden skickar den bifogade […]

Stadsstyrelsens beslut 6.3.2023

Förslag till dispositionsplan över tilläggsanslaget för skolmat Efter omröstning beslutade stadsstyrelsen godkänna en ändring till förslaget till dispositionsplan över tilläggsanslaget för skolmat. Frida Sigfrids föreslog att stadsstyrelsen inte godkänner förslaget att man har ett andra huvudrättsalternativ på dagar då det serveras vegetarisk mat. Stadsstyrelsen beslutade godkänna Frida Sigfrids förslag men rösterna 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli […]

Nämnden för växande och lärande beslut 2.3.2023

Skolskjutsar som ordnas som beställningstrafik till förskolor och grundskolor – val av leverantör Nämnden för växande och lärande beslutade välja Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy till leverantör av skolskjutsar som ordnas som beställningstrafik till förskolor och grundskolor under avtalsperioden 12.6.2023–11.6.2024. Upphandlingens värde under avtalsperioden, inklusive optionstiden (12.6.2024 – 11.6.2025), uppskattas till cirka 3 000 000 euro. Föremål […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 28.2.2023

De nya principerna för bidrag för enskilda vägar för 2023 godkändes Stadsutvecklingsnämnden godkände de uppdaterade principerna för bidrag för enskilda vägar. De nya principerna för bidrag träder i kraft 1.3.2023. Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar stadsutvecklingsnämnden om villkoren för bidrag som beviljas till enskilda vägar för väghållning. Staden beviljar bidrag till enskilda vägar för väghållning och […]