Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut

Befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Eeva Puromies befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i livskraftsnämnden. Stadsfullmäktige beslutade välja Ninni Kähkönen som ledamot och Saija Haapasaari som ersättare i livskraftsnämnden. Eeva Puromies deltog inte i behandlingen av ärendet. Budgetändringar i budgeten för år 2023 Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att följande ändringar görs i budgeten för 2023: […]

Stadsstyrelsens koncernsektions beslut 29.5.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:Oy Porvoon Piispantalo: Roope Lenkkeri (vh), Sari Klenberg (vh), Christina Träskelin (vh)Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (vh), Kari Hällström (vh), Sari Klenberg (vh)HPK Palvelut Oy: Johan Söderberg (ordf.), Mikko Valtonen, Nea Hjelt Övriga […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 23.5.2023

Principerna för skärgårdsbidrag godkändes Stadsutvecklingsnämnden godkände bidragsprinciperna för kommunalt skärgårdsbidrag, som träder i kraft 1.6.2023. Sektorn för stadsutveckling i Borgå stad stöder utveckling och samhörighet i stadens skärgårdsområden genom att bevilja kommunala skärgårdsbidrag. Det här bidraget kan ansökas för förbättring av skärgårdens bestående infrastruktur samt andra projekt som främjar skärgårdens boende, tillgänglighet och konkurrenskraft. Bidraget […]

Stadsstyrelsens beslut 15.5.2023

Allmänna tomtöverlåtelsevillkor och priser 1.9.2023–31.8.2024 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att tomtöverlåtelsepriserna och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren godkänns att gälla från 1.9.2023 till 31.8.2024. I fall radhustomter i Majberget delas genom tomtindelning till egnahemstomter, följs överlåtelsepriserna och -villkoren för egnahemstomter trots detaljplanebeteckningen AP. Stadsfullmäktige i Borgå fastställer årligen överlåtelsevillkoren och priserna för tomter i detaljplaneområden. […]