Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 4.6.2024

Lidls planeringsreservering förlängdes med ett år Stadsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte att förlänga den planeringsreservering som beviljats Lidl Suomi Ky. Den nu beviljade reserveringen gäller i ett år från den tidpunkt då detta beslut vunnit laga kraft. Lidl Suomi Ky har sökt planeringsreservering av Borgå stad för området mellan Magistratsgatan, Magnus Erikssonsgatan och Borgmästargatan. Planeringsreservering […]

I Haiko vid Edelfeltsstranden byggs i framtiden ett nytt havsnära bostadsområde

Utkastet till detaljplan för Edelfeltsstranden hålls framlagt 8.5–7.6.2024 och ett samråd om planen ordnas den 14 maj. Strandleden i det havsnära bostadsområdet har planerats med tanke på att glädja alla Borgåbor. Edelfeltsstranden ligger i Borgå i stadsdelen Haiko cirka sex kilometer sydväst om Borgå centrum. Planeringsområdet ligger på en landskapsmässigt fin plats vid Haikofjärden och […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 7.5.2024

Detaljplanen för Kokon idrottscentrum lades fram för godkännande Stadsutvecklingsnämnden godkände vid sitt möte bemötandena av och anmärkningarna mot förslaget till detaljplaneändring och beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum godkänns. Arbetet med ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum i Borgå är på slutrakan. Detaljplaneändringen som beretts av stadsplaneringen i […]