Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 19.9.2023

Budgetförslaget för 2024 föreslogs för godkännande till stadsstyrelsen och kommunfullmäktige Nämnden beslutade vid sitt möte att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2024 godkänns med följande ändringar. Behandling av ärendet Föredragandens ändrade beslutsförslag som gavs i början av behandlingen: Från sidan fem stryks: Vi inleder planeringen och byggandet av kommunalteknik för detaljplaneområdet […]

Stadsutveclingsnämndens beslut 15.8.2023

Nämnden återremitterade Marens badstrand för ny beredning Stadsutvecklingsnämnden understödde inte föredragandens beslutsförslag, enligt vilket föredraganden inte stödde att Marens återinföring av Marens badstrand. Nämnden återremitterade beredningen av Marens badstrand. Nämnden ansåg att Marens strand ska göras till en badstrand som uppfyller minikraven för badstränder så förmånligt och snabbt som möjligt. Likaså önskade nämnden att miljön […]