Hoppa till innehåll

Kategori: Planläggning

Bläddra efter kategori

Stadsutvecklingsnämndens beslut 16.8.2022

Nämnden godkände avtalet om att påbörja arbetet med en detaljplan med Neste Oyj Stadsutvecklingsnämnden godkände avtalet om att påbörja arbetet med detaljplanen i Sköldvik. Avtalet gäller ersättande av kostnaderna för detaljplanearbetet till staden och övriga villkor, som hör ihop med planläggningsarbetet. Nämnden beslutade om påbörjande av arbetet 24.5.2022. Nämnden upphävde beslutet gällande hamnarrangemangen i Hammars […]

Arbetet med delgeneralplanen framskrider med utvärdering av fyra alternativ: Kungsporten blomstrar, Två stationer – en stad, Nya grannar och Expansion av stora mått

Arbetet med delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå fortsätter med utvärdering av konsekvenserna av strukturmodellerna. Fyra alternativa strukturmodeller har utarbetats på basis av invånarnas idéer: Kungsporten blomstrar, Två stationer – en stad, Nya grannar och Expansion av stora mått. Strukturmodellerna beskriver på en grov nivå huvudlinjerna för utvecklingen av samhällsstrukturen och tillväxtens riktning. Tidsmålet för delgeneralplanen är till 2050.