Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Biskopsgatan, nyhet 4.9.

Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnätet vid Biskopsgatan under vecka 36. På området saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas. Biskopsgatan stängs för fordonstrafik mellan Alexandersgatan-Stadshusgatan på onsdagen 6.9. Trafik för att hämta och lämna kunder till Läkarcentret Fenix ordnas. Gång- och cykeltrafiken dirigeras längs västra sidan av […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 2.5.2023

Nämnden behandlade nya tomtöverlåtelsevillkor och priser Stadsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte 2.5.2023 föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att överlåtelsepriserna för tomter och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren godkänns för att följas under tiden 1.9.2023–31.8.2024. Stadsfullmäktige i Borgå fastställer årligen överlåtelsevillkoren och priserna för tomter i detaljplaneområden. De nuvarande priserna och villkoren gäller till slutet av augusti 2023. I […]

Bräddningar vid Gammelgård och Tarkis pumpstation på grund av regn och smältvatten 25.3. -undvik att simma i närområdena

Bräddningar inträffade på lördag vid Borgå vattens pumpstation i Gammelgård kl. 01.00–09.00, ca 14 m3 och i Tarkis vid Pumpvägen kl. 01.00–21.00 ca 60 m3. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å. Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i närheten av […]