Gå till innehåll

Kategori: Uncategorized

Bläddra efter kategori

beslutsfattande -

Miljöhälsosektionens möte 16.6.2022

Sektionen beslutade förbjuda Goodset Oy:s marknadsföring som strider mot livsmedelslagen. Förbudet förenas med hot om vite. Inga medicinska påståenden eller otillåtna hälsopåståenden får göras om livsmedel, bl.a. kosttillskott. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Utlåtande till arbets- och näringsministeriet med anledning av ansökan om drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk, Utlåtande till miljöministeriet om utkastet ”Behandling av […]

Stadsstyrelsens beslut 9.5.2022

Nya tjänster i koncernförvaltningen med anledning av reformer och lagstiftningsändringar på riksnivån Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Hansadagarna i Viljandi 3-5.6.2022 Hansadagarna arrangeras i Viljandi 3-5.6.2022. Viljandi stad har inbjudit två representater från Borgå stad att delta i festligheterna. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att man kan sända förslag av stadens representanter till förvaltningsdirektören. […]