Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 21.5.2024

Ansökningar om bygglov

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att bevilja de sökta byggloven för byggande av två nya industrihallar och ett renoverings- och ändringsarbetet enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i loven. Mindre undantag beviljades med stöd av 175 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.
Utöver detta beslutade tillstånds-och tillsynsnämnden att bevilja de sökta byggloven för byggande av sammanlagt fem bostadsvåningshus på adressen Pepotvägen 2. Mindre undantag beviljades med stöd av 175 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Ekonomiöversikt

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade uppföljningen av budgetutfallet och delårsrapporten 1-3/2024 för kännedom.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i enlighet med föredragningen samt enhälliga.