Gå till innehåll

Sysselsättningstjänster

Hos Borgå stads sysselsättningstjänster får du omfattande handledning i att hitta sysselsättning.

Vi hjälper dig med att kartlägga dina möjligheter i arbetslivet. Vi hjälper med att förbättra dina färdigheter i själva arbetssökningsprocessen. Vi ger råd om hur du kan hitta arbetsplatser och uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder individuella tjänster för sysselsättningsfrämjande rehabilitering. Det är vår uppgift att få alla med i arbetslivet. Dessutom ger vi företag, föreningar och de olika sektorerna inom kommunen råd i frågor kring bl.a. löneunderstöd, arbetsprövning och läroavtal.

Blanketter och tjänster

Kommunförsök med sysselsättning

Borgå stad deltar i ett kommunförsök med sysselsättning 1.3.2021–30.6.2023. Ett kommunförsök överför en del av klienterna hos arbets- och näringsbyrån till Borgå stads tjänster. I och med försöket övergick personalen på arbets- och näringsbyrån till Borgå stad och nästan 2600 arbetslösa och tidigare klienter hos arbets- och näringsbyrån blev klienter hos stadens sysselsättningstjänster. Målet med kommunförsöket är:

  • att förbättra sysselsättning av arbetslösa arbetssökande och främja deras tillträde till utbildning eller andra tjänster
  • att hitta nya lösningar för tillgång till kunnig arbetskraft
  • att integrera sysselsättnings-, social- och hälsovårdstjänsterna till fördel för klienten.

Gör så här om du blir arbetslös

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån senast den första dagen du är arbetslös. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande på nätet via Mina e-tjänster eller genom att fylla i blanketten i pappersform. Efter anmälan styr TE-byrån dig till antingen Borgå stads sysselsättningstjänster eller TE-byråns tjänster. Sysselsättningstjänster hos staden och TE-byrån är desamma.

Behöver du hjälp med att söka arbete?

Du får en personlig jobbcoach som hjälper dig med arbetssökandet. Coachen hjälper dig med att utarbeta en sysselsättningsplan, funderar över dina alternativ för sysselsättning med dig och ger råd i myndighetsärenden. Jobbcoachen håller regelbunden kontakt med dig. Om du vill kontakta din jobbcoach, kan du lämna en kontaktbegäran i Mina e-tjänster.

Handledning i att söka jobb

Med hjälp av handledningen lär du dig att skriva ett CV och självständigt söka arbete.