Hoppa till innehåll

Sysselsättningstjänster

I Borgå tillhandahålls sysselsättningstjänster av Borgå kommunförsök med sysselsättning, Navigatorn för personer under 30, och den sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Staden erbjuder alla Borgåbor som omfattas av kommunförsöket mångsidiga tjänster.

Söker du ett jobb? Söker ditt företag efter en anställd?

Borgå stad ordnar med lagstadgade rådgivnings-, väglednings- och utbildningstjänster för de arbetssökande och utöver det möjligheter till arbetsprövning, föreläsningar och evenemang samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Staden ger också arbetssökande sysselsättning genom anställningsförhållanden med lönesubvention.

Alla tjänster främjar kundernas återinträde i arbetslivet samt utveckling och identifiering av ens kompetens.

Sysselsättningstjänsterna stöder i samarbete med TE-tjänsterna de lokala arbetsgivarna i deras ambitioner

Kommunförsök med sysselsättning

Borgå deltar i den nationella sysselsättningspiloten 1.3.2021 – 31.12.2024. Syftet med piloten är att erbjuda en mer intensiv och personlig service för personer som varit arbetslösa länge, ungdomar och alla arbetslösa arbetssökande som talar ett främmande språk.

Borgå stads jobbcoacher stöder dig när du söker jobb eller vill använda stadens tjänster för att förbättra din anställningsbarhet.

Tjänsterna inom kommunförsöket är avsedda för dig, om du hör till minst en av följande grupper:

  • du är yngre än 30 år
  • du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
  • du har något annat än finska eller svenska som modersmål eller du har annat än finskt medborgarskap