Hoppa till innehåll

Sysselsättningstjänsternas verksamhet ändras

Under den pågående hösten har det planerats ändringar i verksamheten vid Borgå stads sysselsättningstjänster. Om ändringarna har förts samarbetsförhandlingar med personalen. Förhandlingarna har nu slutförts.

Under den pågående hösten har det planerats ändringar i verksamheten vid Borgå stads sysselsättningstjänster. Om ändringarna har förts samarbetsförhandlingar med personalen. Förhandlingarna har nu slutförts.

– Ändringsbehovet är stort eftersom sysselsättningstjänsternas nuvarande verksamhetsmodell har visat sig vara föråldrad, dyr och också ineffektiv. Antalet långtidsarbetslösa har sedan år 2018 varit högt i Borgå. Aktiveringsgraden för arbetslösa jämfört med det övriga Nyland har varit låg, och kostnaderna för sysselsättningen i Borgå var i fjol över 40 % högre än i de övriga mellanstora kommunerna, berättar servicedirektör Annika Immonen.

Kommunförsöket med anknytning till sysselsättning inleds i Borgå i mars 2021. I och med försöket övergår nästan 3 000 kunder från arbets- och näringsförvaltningen till stadens sysselsättningstjänster. Samtidigt flyttar de anställda från arbets- och näringsförvaltningen till stadens tjänst, och sysselsättningen av kunderna stöds i samarbete.

– Det fanns redan tidigare ett behov av att utveckla sysselsättningstjänsternas verksamhet, men i och med kommunförsöket preciseras tidtabellen för ändringarna. I fortsättningen är avsikten vid sysselsättningstjänsterna att satsa på att de arbetslösa får betjäning som är lämplig för just deras situation, vilket underlättar deras möjligheter att få arbete. Vi satsar på bedömning av servicebehovet och på att utveckla en jobbcoachmodell för de arbetslösa, fortsätter Immonen.

Samtidigt ändras också de anställdas arbetsbeskrivningar och kraven på kunnande. Avsikten är att ändra några befattningar som verkstadshandledare till befattningar som socialhandledare för att kunna flytta tyngdpunkten till början av serviceprocessen samt till att effektivisera den individuella handledningen och sysselsättningen av de arbetslösa.

– Avsikten är att ändra, koncentrera och minska verksamheten i sysselsättningstjänsternas verkstäder. Detta betyder dock inte att kunderna får sämre betjäning, utan målet är att de arbetslösa får en betjäning som bättre passar just dem och stöder sysselsättningen, betonar Immonen.   

Staden har fört samarbetsförhandlingar med personalen vid sysselsättningstjänsterna i november-december. I förhandlingarna behandlades ändringarna, kommunförsöket med anknytning till sysselsättning och ändringarnas konsekvenser för personalen. Förhandlingarna resulterade i att fyra befattningar som verkstadshandledare dras in. Förhandlingarna avslutades i meningsskiljaktighet.

– Alla som sägs upp har meddelats personligen, och med alla dem förhandlas om deras sysselsättning i fortsättningen. Borgå stad strävar efter att till de uppsagda erbjuda arbete som motsvarar deras utbildning och kunnande och att hjälpa till att söka arbete, berättar Annika Immonen.