Siirry sisältöön

Työllisyyspalvelujen toiminta muuttuu

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelujen toimintaan on suunniteltu muutoksia kuluvan syksyn aikana. Muutoksista on käyty yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa. Neuvottelut ovat nyt päättyneet.

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelujen toimintaan on suunniteltu muutoksia kuluvan syksyn aikana. Muutoksista on käyty yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa. Neuvottelut ovat nyt päättyneet.

– Muutostarve on suuri, sillä työllisyyspalvelujen nykyinen toimintamalli on osoittautunut vanhentuneeksi, kalliiksi ja myös tehottomaksi. Pitkäaikaistyöttömien määrä on Porvoossa ollut korkea vuodesta 2018 lähtien. Työttömien aktivointiaste on muuhun Uuteenmaahan verrattuna ollut alhainen, ja työllistämisen kustannukset olivat viime vuonna Porvoossa yli 40 prosenttia korkeammat kuin muissa keksisuurissa kunnissa, kuvaa palvelujohtaja Annika Immonen.

Porvoossa alkaa maaliskuussa 2021 työllisyyden kuntakokeilu. Kuntakokeilun myötä lähes 3000 aiemmin TE-hallinnon asiakkaina ollutta työtöntä siirretään kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi. Samalla TE-hallinnon työntekijät siirtyvät työskentelemään kaupungin palveluissa, ja asiakkaan työllistymistä tuetaan yhteistyössä.

– Työllisyyspalveluiden toimintaa olisi ollut tarve kehittää joka tapauksessa, mutta työllisyyden kuntakokeilun myötä muutoksen aikataulu on täsmentynyt. Työllisyyden hoidossa on jatkossa tarkoitus panostaa siihen, että työttömät saavat juuri heidän tilanteeseensa sopivaa palvelua, joka mahdollistaa heidän työllistymisensä nykyistä paremmin. Panostamme palvelutarpeen arviointiin ja työttömien rinnalla kulkevan omavalmentajamalin kehittämiseen, Immonen jatkaa.

Samalla henkilöstön työnkuvat ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Muutamia työpajaohjaajien vakansseja on tarkoitus muuttaa sosiaaliohjaajien vakansseiksi, jotta painopisteen voi siirtää palveluprosessin alkuun, yksilövalmennuksen sekä työttömien työllistymisen tehostamiseen.

–  Työllisyyspalveluiden nykyisten työpajojen toimintaa on tarkoitus muokata, keskittää ja vähentää. Tämä ei kuitenkaan heikennä asiakkaidemme palvelua, vaan tarkoitus on, että työtön saa entistä räätälöidympää ja hänen omaa työllistymistään edistävää palvelua, Immonen painottaa.  

Kaupunki on käynyt työllisyyspalveluiden muutoksista yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa marras–joulukuun aikana. Neuvotteluissa on käyty läpi tulevia muutoksia, työllisyyden kuntakokeilua ja muutosten vaikutusta henkilöstöön. Neuvotteluiden lopputuloksena neljän työpajaohjaajan tehtävät lakkaavat. Neuvottelut päättyivät erimielisinä.

– Kaikille irtisanottaville on ilmoitettu henkilökohtaisesti, ja jokaisen kanssa käydään tarkempia keskusteluja heidän työllistymisestään jatkossa. Porvoon kaupunki pyrkii tarjoamaan irtisanotuille heidän koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä sekä avustamaan työnhaussa, Annika Immonen kertoo.