Siirry sisältöön

Esiopetus

Kuusivuotiaiden maksutonta opetusta päiväkodissa tai lähikoulun esiopetusryhmässä.

Esiopetusta kaikille

 • Neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina, pääsääntöisesti klo 9-13 arkipäivisin.
 • Esiopetus alkaa elokuussa samaan aikaan koulujen kanssa.
 • Esiopetus päättyy aina 31.5.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna kotiosoitteen mukaisessa paikassa kunnallisessa päiväkodissa tai päiväkodin erillisessä esiopetusryhmässä koulun tiloissa.

Täydentävä varhaiskasvatus

 • Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään aamuisin ja iltapäivisin samassa esiopetusryhmässä.
 • Hae esiopetukseen ilmoittautuessa myös täydentävää varhaiskasvatusta eDaisyssa samalla lomakkeella, valitse hoitomuodoksi esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus. Kirjoita arvioitu hoitoaika lisätietoihin. Täydentävä varhaiskasvatus jatkuu keskeytyksettä 1.8. alkaen, jos lapsella on ollut kunnallinen varhaiskasvatuspaikka aikaisemmin.
 • Varhaiskasvatusoikeus loppuu 31.7. sinä vuonna, kun oppivelvollisuus alkaa.

Esiopetuspaikat

Tulevien esiopetusikäisten lasten vanhemmille lähetetään tammikuun alussa esite suunnitelluista esiopetuspaikoista. Päätökset esiopetuspaikasta toimitetaan perheille viimeistään viikolla 7. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisuudesta tutustua esiopetuspaikkaan.

Toissijainen esiopetuspaikka

Huoltaja voi anoa toissijaista esiopetuspaikkaa ensisijaisen esiopetuspäätöksen vastaanoottamisen jälkeen. Asiasta voi myös mainita jo ilmoittautuessa esiopetukseen. Toissijainen esiopetuspaikka myönnetään huhtikuun aikana, jos esiopetusryhmässä on tilaa. Toissijainen esiopetuspaikka ei oikeuta koulukuljetukseen.

Muu esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta

Osallistuminen esiopetukseen ei ole pakollista. Huoltaja voi järjestää lapsensa kasvatuksen ja opetuksen niin, että esiopetuksen tavoitteet saavutetaan muulla tavalla, esimerkiksi yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuksessa. Silloin lapselle ei tehdä esiopetussuunnitelmaa, eikä opintosuoritustietoja tallenneta tietovaranto Koskeen.

Esiopetuksen tavoitteet

 • Tukea lapsen kasvua ja kehitystä.
 • Opettaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
 • Vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana.
 • Tukea sosiaalisten ja ryhmätyötaitojen kehittymistä.

Ohjattu ja omaehtoinen leikki sekä toiminnalliset työtavat ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Toimintaa ja työtapojen valintaa ohjaavat esiopetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet, sekä lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.

Kesä ennen koulun alkua?

Esiopetus jatkuu toukokuun loppuun saakka. Ano kesäajan varhaiskasvatuspaikkaa 28.2. mennessä varhaiskasvatushakemuksella.

 • Laita aloituspäiväksi 1.6. 
 • Valitse tarvittava tuntiraja. Maksuton esiopetus (4h / pv) päättyy 31.5.
 • Kirjaa lisätietoihin lapsen viimeinen päivä varhaiskasvatuksessa. Ilman merkintää paikka myönnetään 31.7. saakka, jolloin varhaiskasvatusoikeus päättyy, kun oppivelvollisuus alkaa.
 • Paikan voi irtisanoa eDaisyssa aikaisemmin, jos lapsi ei enää tarvitse varhaiskasvatusta. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Paikkaa ei voi irtisanoa ennen 1.6.
 • Ano mahdollisesti tarvittavaa elokuun varhaiskasvatusta erillisellä varhaiskasvatushakemuksella. Paikka myönnetään harkiten, jos päiväkodissa on tilaa.