Siirry sisältöön
Lapset ja aikuiset

Yleistä tukea kaikille

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen. Lapselle järjestetään kehitykseen ja oppimiseen tarvittavaa tukea osana päivittäistä toimintaa omassa varhaiskasvatusyksikössä. Tuki jatkuu varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.

Lapsen tuen tarvetta arvioidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan yhdessä lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön, sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lisätukea

Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatuspaikan suunnittelussa on mahdollista arvioida esimerkiksi lapsiryhmän kokoa, henkilökunnan määrää, tarvittavia apuvälineitä tai tilajärjestelyjä. Lapsen tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksessa tukea tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityisillä päiväkodeilla tai perhepäivähoitajilla on mahdollisuus varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatioon.