Siirry sisältöön

Lapsen kehityksen keskeisiä asioita keskustellaan ja kirjataan varhaiskasvatuksessa yhdessä huoltajien kanssa. Arvio lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista lähetetään huoltajan suostumuksella neuvolaan 4-vuotiaan lapsen terveystarkastusta varten. Neuvolan terveydenhoitaja kirjaa palautteen ja lähettää lomakkeen takaisin lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Varhaiskasvatus ja neuvola tekevät tarvittaessa yhteistyötä myös muun ikäisten lasten kohdalla.

Huoltajan luvalla kasvatushenkilöstö ja neuvola voivat olla yhteydessä lapsen asioissa myös puhelimitse.

Lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat usein ilman huolta. Joskus lapsen kehityksen kannalta on tärkeää varmistaa, että lapselle järjestetään tarvittavaa tukea. Tällaista tukea voi olla esimerkiksi puhe- tai toimintaterapia.