Hoppa till innehåll

I småbarnspedagogiken diskuteras och registreras nyckelfrågor i barnets utveckling med vårdnadshavarna. De antecknade ärendena diskuteras med vårdnadshavaren och en bedömning av barnets utveckling och välbefinnande skickas med vårdnadshavarens samtycke till rådgivningen inför hälsoundersökningen av det 4-åriga barnet. Hälsovårdaren registrerar återkopplingen och skickar tillbaka blanketten till barnets plats för småbarnspedagogik. Vid behov samarbetar småbarnspedagogiken och rådgivningen även med barn i andra åldrar.

Med vårdnadshavarens samtycke kan personalen inom småbarnspedagogiken och rådgivningen utbyta information om barnet också per telefon.

Oftast utvecklas och lär sig barnen nya saker utan större bekymmer. Med tanke på barnets utveckling är det ändå ibland viktigt att se till att man ger barnet det stöd barnet är i behov av. Exempel på sådant stöd är talterapi eller ergoterapi.