Hoppa till innehåll

Stöd för barnet i småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Nämn barnets behov av stödåtgärder i ansökan om småbarnspedagogik.

Lapset ja aikuiset

Allmänt stöd för alla

Småbarnspedagogikens målsättning är främjande av barnets utveckling, växande och lärande. Inom småbarnspedagogiken stöder man barnets utveckling och lärande i den vardagliga verksamheten i den egna enheten för småbarnspedagogik. Stödet fortsätter från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen.

Stödbehovet bedöms, planeras, förverkligas och uppföljs tillsammans med barnets vårdnadshavare, småbarnspedagogikens personal, specialläraren inom småbarnspedagogik samt vid behov med andra experter.

Ytterligare stöd

När man planerar småbarnspedagogik för ett barn som behöver stöd är det möjligt att bedöma bland annat barngruppens storlek, personalantal, nödvändiga hjälpmedel eller platsarrangemang. Barnets behov beaktas i planerandet och genomförandet av verksamheten.

Inom småbarnspedagogiken i Borgå stad erbjuds stöd i daghem eller familjedagvård. Privata daghem eller privata familjedagvårdare har möjlighet till konsultation med specialläraren inom småbarnspedagogiken.