Hoppa till innehåll

Inkludering och jämställdhet

I språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik synliggörs det egna språket, kulturen, religionen och synen. Barnet känner sig accepterat. Hen skaffar sig en stark grund i sitt eget språk och sin kultur samt i att lära sig svenska.

Stöd för modersmål

Starka kunskaper i det egna modersmålet hjälper barnet att lära sig andra språk. Modersmålet är ett känslospråk och en viktig grund för identitetskonstruktionen. Barnet lär sig sitt eget modersmål och sin kultur i sin egen familj.

Kohdataan perheitä