Siirry sisältöön

Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa

Monimuotoisuus on voimavara ja rikkaus.

Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta

Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa oma kieli, kulttuuri, uskonto ja katsomus tehdään näkyväksi. Lapsi kokee itsensä hyväksytyksi. Hän saa vahvan pohjan niin omaan kieleen ja kulttuuriin, kuin suomen kielen oppimiseenkin.

Oman äidinkielen tukeminen

Vahva oman äidinkielen taito auttaa lasta oppimaan muita kieliä. Äidinkieli on tunteiden kieli, sekä tärkeä perusta identiteetin rakentumiselle. Lapsi oppii omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan omassa perheessä.

Kohdataan perheitä