Siirry sisältöön

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistavaa esiopetusta maahanmuuttajataustaisille 6-vuotiaille.

Valmistava opetus tarkoittaa maahanmuuttajille järjestettävää perusopetukseen valmistavaa esiopetusta.

Kuusivuotiaana perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvat vieraskieliset lapset, jotka eivät ole lainkaan osallistuneet suomen- tai ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.

Porvoossa valmistavaa opetusta annetaan kuusivuotiaille lapsille lapsen lähipäiväkodin esiopetusryhmässä.