Siirry sisältöön

Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia ja luottamuselinten hyväksymät ohjelmat ohjaavat kaupungin kehittämistä ja toimintaa. Ohjelmat on julkaistu pdf-tiedostoina.

Voimassa oleva kaupunkistrategia

Kaupunkistrategian seuranta

Ohjelmat

Poikkialaiset ohjelmat

Digiohjelma 2024-2026

Digiohjelmassa nostetaan esille toimenpiteet, joilla uuden teknologian mahdollistamana tuotetaan asukkaille hyvinvointia.

Kieliohjelma

Kieliohjelma linjaa kaupungin palveluiden kielellisen tasa-arvon kehittämistä Porvoossa.

Kaupunkistrategian valmistelu