Siirry sisältöön

Strategia, ohjelmat ja selvitykset

Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia ja luottamuselinten hyväksymät ohjelmat ohjaavat kaupungin kehittämistä ja toimintaa. Ohjelmat on julkaistu pdf-tiedostoina.

Kaupunkistrategian laadinta ja seuranta

Ohjelmat

Digiohjelma 2020-2023

Digiohjelmassa nostetaan esille toimenpiteet, joilla uuden teknologian mahdollistamana tuotetaan asukkaille hyvinvointia.

Kieliohjelma

Kieliohjelma linjaa kaupungin palveluiden kielellisen tasa-arvon kehittämistä Porvoossa.