Siirry sisältöön

Kaupunkistrategian valmistelu ja taustaselvitykset

Uusi päivitetty strategia

Kaupunkistrategiassa Unelmien Porvoo 2022-2025 – Mahdollisuuksien kaupunki, on määritelty kaupungin visio, arvot ja kehittämistavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian kokouksessaan 25. toukokuuta 2022.

Kaupunkistrategia

Strategiakysely

Porvoo on asumisen ja elämisen ympäristönä kaunis, rauhallinen, turvallinen, sopivan kokoinen, viihtyisä ja idyllinen kaupunki, selviää kaupungin strategiatyön taustaksi tehdystä kyselystä. Kyselyn teki loppuun asti 634 vastaajaa lokakuussa. Osittain kyselyyn vastasi 978 henkilöä. Kyselyn toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Analyysi Porvoon tulevaisuudennäkymistä

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on analysoinut Porvoon tulevaisuusnäkymiä ja asemaa alueiden välisessä kilpailussa. Analyysissä keskitytään erityisesti alue- ja väestönkehityksen tilannekuvaan sekä Porvoon asemaan keskeisillä elinvoiman ja vetovoiman tunnusluvuilla.

Talouden tulevaisuudennäkymät

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin talouteen.

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, Porvoon kaupunki:

Kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto:

Keskeisten alueiden osayleiskaava

Osayleiskaavatyössä käsitellään samankaltaisia asioita kuin strategiatyössä.

Mitä ovat yleiskaava ja osayleiskaava?

  • Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavassa määritetään kaupungin kehityksen suuret linjat sekä eri alueiden käyttö, kuten esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sekä virkistysalueiden sijainti.
  • Yleiskaavan tehtävänä on eri toimintojen yleispiirteinen ohjaaminen ja yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.
  • Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja määräykset sekä selostus.

Kuinka keskeisten alueiden osayleiskaavan suunnittelutyö etenee?

  • Kaupunginvaltuusto osallistuu osayleiskaavan suunnittelutyöhön strategityöpajassa marraskuun alkupuolella.
  • Ensin muodostetaan kaupunkialueen yhdyskuntarakennetta kuvaavia yleispiirteisiä alustavia rakennemalleja. Rakennemallien avulla tutkitaan erilaisia kehityskulkuja, tunnistetaan mahdollisuuksia, riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita liittyy kaupungin kehittämiseen, yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja liikenneverkon muutoksiin.
  • Kevättalvella arvioidaan rakennemallien vaikutuksia, ja vertaillaan malleja keskenään.
  • Keväällä rakennemallit asetetaan virallisesti nähtäville, ja Porvoon asukkaat ja kaikki muutkin osalliset voivat omalta osaltaan arvioida malleja ja esittää mielipiteensä parhaasta mallista.
  • Syksyllä 2022 valtuusto valitsee parhaan mallin tai mallien yhdistelmän, jonka pohjalta jatketaan osayleiskaavatyötä ja laaditaan kaavaluonnos.

Lisätietoa yleiskaavoituksesta: