Siirry sisältöön

Työllistämisen mahdollisuuksia työnantajalle

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat työnantajille erilaisia tukivaihtoehtoja työntekijän palkkaamiseen. Työttömyydestä ja työmarkkinatilanteesta johtuen työnhakijalla voi olla mahdollisuus palkkatukeen ja kaupungin myöntämään omaan lisään.

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla korvataan työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Porvoo on mukana työllisyyden kuntakokeilussa 30.6.2023 saakka. Lisätietoja tästä TE-palvelujen sivuilta.

Porvoon kaupungin työllistämisraha

Porvoon kaupungin työllistämisraha on määrärahasidonnainen tuki Porvoon kaupungin eri yksiköille ja toimialoille. Tuki on tarkoitettu pitkään työttömänä olleen henkilön palkkaamisen tukemiseksi, ja vaatii pääsääntöisesti 50 % palkkatukioikeuden.

Työllistämisraha tukee ja parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Työllistämisrahaa voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutuksiin.

Työllistämisen kuntalisä kolmannelle sektorille

Yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tarkoitettua työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille tai järjestöille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleita porvoolaisia. Työllistettävän tulee olla oikeutettu 50 % palkkatukeen.

Kuntalisää haetaan kirjallisesti, ja se on sidoksissa palkkatukipäätökseen. Kolmannen sektorin työllistäjille maksettavalla kuntalisällä katetaan palkkakustannusten ja palkkatuen välinen erotus, enintään 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan.

Työllistämisen kuntalisä yrityksille

Porvoon kaupunki myöntää työllistämisen kuntalisää porvoolaisille yrityksille, jotka palkkaavat alle 29-vuotiaita ilman ammatillista tutkintoa olevia työttömiä, tai kuusi kuukautta työttömänä olleita, ammatillisen tutkinnon suorittaneita porvoolaisia nuoria, joiden työllistämiseen myönnetään 30 % tai 40 % palkkatuki. Myönnettävä kuntalisä on sidoksissa palkkatukipäätökseen.

Työajan tulee olla vähintään 85 % alan normaalista täydestä työajasta. Kuntalisää maksetaan enintään 6 kuukauden ajan 300 €/kk. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen laskutuksen perusteella. Laskuun tulee liittää kopio työllistettävän palkkalaskelmasta. Mikäli yritys solmii työllistettävän kanssa oppisopimuksen, voidaan kuntalisää maksaa 10 kuukauden ajan.

Kuntalisää haetaan kirjallisesti. Liitteinä tulee olla palkkatukipäätös sekä kopio työsopimuksesta.