Siirry sisältöön

Työllistämisen mahdollisuuksia työnantajalle

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia niin yrityksille, säätiöille kuin yhdistyksille.

Porvoon Ohjaamo

Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia niin yrityksille, säätiöille kuin yhdistyksille. Osan TE-palveluista siirtyessä Porvoon työllisyyspalveluille työllisyyden kuntakokeilun myötä, kunta voi myöntää työkokeilua ja palkkatukimahdollisuuksia yrityksille.

Työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin valtion palkkatukena.

Työnantaja – Ilmoita työllistämismahdollisuus

Palkkatukineuvonta työnantajille

Lisätietoa työllistämisen mahdollisuuksista

Palkkatuettu työ

Palkkatuki on tuki, jolla työnantajalle korvataan osa työttömän työnhakijan palkkakustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkaamiseen. Työttömälle työnhakijalle palkkatuki on mahdollisuus saada työtä, johon ammatillinen osaaminen ei ihan riitä tai jolla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Työttömyyden kestosta riippumatta palkkatuen määrä on aina 50 %. Työttömyyden kesto vaikuttaa palkkatuen kestoon. Alle 12 kuukautta työttömänä olleen palkkaamiseen voidaan tukea myöntää 5 kuukauden ajan ja yli 12 kuukautta työttömänä olleelle 10 kuukauden ajan. Palkkatuen enimmäismäärä on 1 260 €/kk.

Samalle työnantajalle ei myönnetä palkkatukea samasta henkilöstä ennen kuin on kulunut kolme vuotta edellisen palkkatukijakson päättymisestä.

Alentuneen työkyvyn perusteella myönnettävä tuki on 70 % 10 kuukauden ajan. Tukiaikaa voidaan tässä tapauksessa jatkaa enintään 24kk kerrallaan, mikäli edellytykset täyttyvät.

Yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle voidaan myöntää muuhun kuin elinkeinotoimintaan 100 % palkkatuki 10 kuukauden ajan enintään 65 % työaikaan. Tähän vaikuttaa työttömyyden kesto.  Palkkatuen enimmäismäärä 2 020 €/kk

Yli 60-vuotiaille, pitkään työttömänä olleille, palkkatukijaksoa voidaan jatkaa 24kk kerrallaan myös samalle työnantajalle.

Oppisopimuskoulutukseen voidaan myöntää palkkatukea koko oppisopimuskoulutuksen ajan.

Työkokeilu työpaikalla

Työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Porvoon kaupunki järjestää työkokeilua kaupungin eri toimialoilla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla myös yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, valtion virasto tai työpaja. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto, jos olet porvoolainen työtön työnhakija ja

  • haluat työllistyä
  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  • suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa.

Työkokeiluun voit päästä omavalmentajan tai Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta. Varmista aina ennen työkokeilupaikan hakemista oikeutesi työkokeiluun. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.