Siirry sisältöön

Palveluja pitkään työttömänä olleelle

Tarjoamme monialaisia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja sinulle, joka olet ollut pitkään poissa työelämästä.

Työhön kuntoutumisen palvelut

Haluatko kehittää osaamistasi osana työkokeilua tai palkkatukityötä? Autamme sinua työnhaussa ja kartoitamme sopivia työpaikkoja. Palvelu on tarkoitettu työttömille porvoolaisille työnhakijoille. Kuntouttava työtoiminta

  • kuntouttaa sinut työelämään
  • auttaa sinua pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin
  • parantaa elämänhallintaasi ja toimintakykyäsi.

Työkokeilu

Työkokeilussa on tavoitteena ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Porvoon kaupunki järjestää työkokeilua kaupungin eri toimialoilla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla myös yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, valtion virasto tai työpaja. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto, jos olet porvoolainen työtön työnhakija ja

  • haluat työllistyä
  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  • suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa.

Työkokeiluun voit päästä omavalmentajan tai Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta. Varmista aina ennen työkokeilupaikan hakemista oikeutesi työkokeiluun. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Palkkatuki

Palkkatuki on tuki, jolla työnantajalle korvataan osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen. Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Omavalmentaja arvioi tilanteen kanssasi.

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupunki tarjoaa tietyin ehdoin työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61 vuoden ikää. Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu (TYP)

Palvelu auttaa, kun tarvitset yksilöllistä tukea työllistymisen tueksi. Palvelussa voit selvitellä omia työllistymisen esteitä sekä mahdollisuuksia työhön kuntoutumiseen, koulutukseen ja työhön. Kanssasi työskentelee eri alojen ammattilaisia kuten työllisyysasiantuntijoita, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia, lääkäri tai Kelan kuntoutusneuvoja.