Siirry sisältöön

Palveluja pitkään työttömänä olleille

Porvoon Ohjaamo

Porvoon kaupungin palvelut

Työllisyyden kuntakokeilujen myötä osa TE-toimiston palveluista siirtyi kuntien tehtäviksi 1.3.2021 alkaen.

Työkokeilu työpaikalla

Työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen. Porvoon kaupunki järjestää työkokeilua kaupungin eri toimialoilla. Työkokeilun järjestäjänä voi olla myös yritys, yhdistys, järjestö, säätiö, valtion virasto tai työpaja. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto, jos olet porvoolainen työtön työnhakija ja

  • haluat työllistyä
  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  • suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa.

Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa, vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Kysy lisää työkokeilumahdollisuuksistasi omavalmentajaltasi.

Palkkatuettu työ

Palkkatuki on tuki, jolla työnantajalle korvataan osa työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen. Työttömälle työnhakijalle palkkatuki on mahdollisuus saada työtä, johon ammatillinen osaaminen ei ihan riitä tai jolla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Kysy lisää palkkatukityömahdollisuuksistasi omavalmentajaltasi.

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupunki tarjoaa tietyin ehdoin työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61 vuoden ikää. Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Porvoon kaupungilta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023

Monialainen yhteispalvelu (TYP)

Palvelu auttaa, kun tarvitset yksilöllistä tukea työllistymisen tueksi. Palvelussa voit selvitellä omia työllistymisen esteitä sekä mahdollisuuksia työhön kuntoutumiseen, koulutukseen ja työhön. Kanssasi työskentelee eri alojen ammattilaisia kuten työllisyysasiantuntijoita, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitaja tai Kelan kuntoutusneuvoja.

Työhön kuntouttavat palvelut

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 17-64 -vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, joille muut toimenpiteet eivät ole tarkoituksenmukaisia. Kuntouttavalla työtoiminnalla vahvistetaan asiakkaan elämänhallintaa, työelämävalmiuksia, työssä tai opinnoissa selviytymistä ja luodaan edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen tai työllistämistä edistäviin palveluihin.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja sen tarkoitus on edistää ja ylläpitää hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta.

Työttömän terveystarkastus

Työttömän terveystarkastuksen tavoitteena on edistää terveydentilaasi ja hyvinvointiasi sekä työ- ja toimintakykyäsi työttömyyden aikana.