Siirry sisältöön

Lomakkeet palveluita varten

Porvoon Ohjaamo

TE-palveluiden sivuilta löydät kaikki työllisyyden kuntakokeilujen lomakkeet

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Porvoon työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana voit saada työttömyysetuutta päätoimista tai lyhytkestoista opiskelua varten, jos tarvitset osaamisen kehittämistä.

Tarvittavat lomakkeet

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621

Perustelut koulutustarpeelle KK623

Työkokeilu työpaikalla

Työkokeilu mahdollistaa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämisen oikeissa käytännön työtehtävissä.

Tarvittavat lomakkeet

Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682

Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690

Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b

Työttömän työnhakijan terveystarkastus

Työttömän terveystarkastuksen tavoitteena on edistää terveydentilaasi ja hyvinvointiasi sekä työ- ja toimintakykyäsi työttömyyden aikana.

Tarvittavat lomakkeet

Palaute kokeilualueen kunnalle asiakkaan terveystarkastuksesta KK910

Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK911

Muut lomakkeet

Poissaoloilmoitus KK691

Valtakirja asioiden hoitamiseen kunnassa KK912

Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK913

Huomioithan että tietyistä palveluista, kuten työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu, on sovittava työllistymissuunnitelmassa, toimitat tarvittavat lomakkeet hyvissä ajoin, sekä olet saanut myönteisen päätöksen ennen palvelun alkamista. Kysy lisää omavalmentajaltasi!