Siirry sisältöön

Jätehuollon palvelut

Pääosan kunnan jätehuoltopalveluista hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab. Lisätietoa ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

Jätehuoltoviranomainen

Jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa Uudenmaan jätelautakunta.

Jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Roskaaminen on kielletty jätelaissa. Ympäristöön ei saa jättää materiaaleja tai päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo roskaamiskiellon toteutumista kunnassa. Roskaamiskiellosta muistutetaan tarvittaessa ja siivoamisvelvollista voidaan kehottaa siivoamaan roskaantunut alue.