Siirry sisältöön

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin.

Porvoossa opetustarjonta on laajaa ja tasokasta. Taidealojen oppilaitokset tarjoavat arkkitehtuurin, audiovisuaalisen taiteen, kuvataiteen, käsityön, musiikin, sanataiteen, tanssi- ja teatteritaiteen perusopetusta. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille on tarjontaa.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, ja siinä edetään tasolta toiselle. Opintojaksojen pituudet vaihtelevat lyhytkursseista koko lukuvuoden kestäviin opintoihin. Opiskelu on pääsääntöisesti maksullista. Opetus perustuu yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin, jotka Opetushallitus antaa.

Miten pääset mukaan?

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta opetus voi myös olla kaikille avointa. Lisätietoja saat suoraan oppilaitoksista.

Opetuksen järjestäjät

Porvoossa opetusta järjestävät Porvoon kaupungin lisäksi useat yksityiset oppilaitokset.

Yksityiset oppilaitokset