Siirry sisältöön

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain seuraavan kalenteri­vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmelle tai useammalle vuodelle.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Näin talousarvio syntyy

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokehyksen keväällä. Tämän jälkeen kaupungin toimialat ja lautakunnat valmistelevat omat käyttötalous- ja investointiesityksensä. Kaupunginjohtaja julkistaa talousarvioesityksensä syksyllä, jonka jälkeen Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota.  Valtuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman vuoden loppuun mennessä.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2022 kaupungin talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025.

Aikaisempien vuosien talousarviot ja taloussuunnitelmat

Kestävän talouden ohjelma 2020-2026

Koronavirusepidemia on vaikuttanut voimakkaasti kaupungin tuloihin ja menoihin vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käydä keskustelua, miten kaupungin toimintaa kehitetään, ja mitä erityisesti priorisoidaan.