Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointi lähtee vahvasti jokaisesta ihmisestä itsestä. Kaupungin tehtävänä on luoda kuntalaisille puitteita rakentaa omaa hyvinvointia, kannustaa hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä seurata ja tehdä näkyväksi kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa.

Kaupungin jokainen toimiala, palvelualue ja työntekijä tuottaa omalta osaltaan hyvinvointia, terveyttä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, viihtyvyyttä ja turvallisuutta, vaikkei tätä yhteyttä aina tunnisteta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä edellyttää kaupungin sisällä poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä mm varhaiskasvatukseen, koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat esimerkiksi vapaaehtoistoimijat, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat sekä hyvinvointialue.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat työvälineitä ja julkisia asiakirjoja, jotka kytkevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa.

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025 on päivitetty ja selkeytetty hyvinvointialueuudistuksen myötä. Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, ohjataan ja kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Päivitetyssä hyvinvointisuunnitelmassa useat eri suunnitelmat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja integroitiin valtuustokausittaiseen aikataulusykliin. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu toimialojen yhteisenä työnä.

Tästä alla olevasta linkistä pääset tutustumaan kevään 2024 aikana päätöksentekoon etenevään Hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 luonnokseen.

Hyvinvoinnin tilan seuranta

Hyvinvointisuunnitelma päivityksen yhteydessä on tehty myös nostettujen painopisteiden osalta PowerBi hyvinvoinnin tilan seuraamisen helpottamiseksi. Tätä tullaan päivittämään ja laajentamaan myös muilla indikaattoreilla.

PowerBi:ssa voit sivun alareunassa vaihtaa sivuja. Rakenne mukailee hyvinvointisuunnitelman kolmea painopistettä: mielen hyvinvointi, terveelliset elintavat, osallisuus ja aktiivisuus. Lisäksi voit valita minkä ikäryhmän tietoja haluat katsoa.

Siirry tästä tutustumaan hyvinvoinnin tilaan Porvoossa

Kouluterveyskysely 2023

Porvoon tulokset käsiteltiin kaikille avoimessa iltatilaisuudessa 21.11. sekä päättäjille, kaupungin työntekijöille sekä verkostotoimijoille kohdennetussa tilaisuudessa 22.11. Tilaisuudet olivat kaupungin ja Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n yhdessä järjestämiä.

Kaupungin jokainen toimija poimii omalle vastuualueelleen tärkeimmät kehittämisen kohteet.

Lisää tietoa

Petra Bärlund-Hämäläinen

Hyvinvointikoordinaattori