Siirry sisältöön

Perusopetuksella tarkoitetaan peruskoulun vuosiluokilla 1–9 annettavaa opetusta. Perusopetus on osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa ja se luo pohjan yleissivistykselle. Perusopetuksen tehtävänä onkin tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.