Siirry sisältöön

Peruskoulu käsittää esiopetuksen ja vuosiluokat 1–9. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana luokanopettaja opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat eri aineiden opettajat.

Arki koulussa

Kouluviikkoa ohjaa lukujärjestys. Eri koulujen alkamis- ja loppumiskellonajat vaihtelevat mutta viikkotuntimäärä on kaikissa sama. Porvoossa 1. luokalla on opetusta 20 viikkotuntia.

Perusopetus, oppikirjat, materiaalit, työvälineet ja -aineet ovat maksuttomia. Koulupäivinä tarjotaan lisäksi täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin koulukuljetus.

Oppilas saa myös tarvittaessa tukea, jotta voi osallistua opetukseen.

Tukea tarvitseva oppilas saa maksutta tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet, joiden avulla hän voi osallistua opetukseen.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta, joka kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään painottaa.