Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa opetusta. Yhteistyöllä tuetaan sitä, että oppilas saa kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kodin ja koulun yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kasvatusyhteistyöllä tuetaan oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulu järjestää joka lukuvuosi vanhempainiltoja, joihin toivotaan huoltajien osallistuvan. Wilma on verkkopalvelu, jota käytetään kodin ja koulun väliseen viestintään.

Wilman käyttö

Kaupungin virallisena viestintäkanavana kodin ja koulun välillä on Wilma. Wilmaan kirjaudutaan selaimella osoitteessa https://porvoo.inschool.fi/ tai Wilma-sovelluksella.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden hallinto viestittää aina Wilma-tiedotteilla. Poikkeuksena on yksittäistä oppilasta koskeva viestintä, joka tehdään Wilma-viestillä.

Koulut tiedottavat huoltajia sekä Wilma-tiedotteilla että Wilma-viesteillä. Koulut eivät ylläpidä muita viestintäkanavia, kuten esimerkiksi WhatsApp-ryhmiä tai sähköpostilistoja.

Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta muun muassa lapsensa poissaoloja, viestivät opettajien kanssa, lukevat tiedotteita ja näkevät lastaan koskevia päätöksiä.

Huoltaja saa tunnukset kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Myös oppilaalla on omat ikätasonsa mukaiset tunnukset. Unohtuneen salasanan tai uudet tunnukset voi saada oman koulun koulusihteeriltä.

Vanhempainyhdistykset

Porvoossa jokaisessa koulussa on oma vanhempainyhdistys. Porvoon vanhempainyhdistysten kattojärjestönä toimii Porvoon vanhempainyhdistykset ry (POFF). Lisätietoa koulujen vanhempainyhdistyksistä löytyy koulujen omilta sivuilta.