Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa opetusta. Yhteistyöllä tuetaan sitä, että oppilas saa kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kodin ja koulun yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kasvatusyhteistyöllä tuetaan oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulu järjestää joka lukuvuosi vanhempainiltoja, joihin toivotaan huoltajien osallistuvan. Kodin ja koulun yhteistyövälineenä käytetään Wilmaa.

Porvoossa jokaisessa koulussa on oma vanhempainyhdistys. Porvoon vanhempainyhdistysten kattojärjestönä toimii Porvoon vanhempainyhdistykset ry (POFF).