Siirry sisältöön

Koulupäivän jälkeinen toiminta

Koulupäivän jälkeen on tarjolla monenlaista toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. Lukuvuoden alussa on hyvä tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Porvoon harrastamisen mallin mukainen harrastustoiminta sekä koulujen kerhotoiminta ovat osallistujille maksuttomia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1–2 oppilaille sekä vuosiluokkaan 9 asti niille oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Erityistä tukea saavat 3–9 luokan oppilaat voivat osallistua myös nuorisotilojen avoimeen toimintaan.

Iltapäivätoimintaa järjestetään 3–5 tuntia joka koulupäivä klo 12–17 ja yleensä toiminta sijoittuu koulujen tiloihin eri yhdistysten, yksityisten toimijoiden toimesta. Toimintaa koordinoi Porvoon kaupunki, kasvun ja oppimisen toimiala. Lapsille tarjotaan välipala.

Perusopetuslain mukaan oikeus aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluihin ei ole subjektiivinen. Kaupunki päättää toiminnan laajuudesta vuosittain.

Hiihto-, kesä- ja syyslomatoiminta eivät kuulu varsinaisen iltapäivätoiminnan piiriin. Järjestäjät tiedottavat mahdollisista poikkeuksista.

Iltapäivätoimintaan tai sieltä kotiin ei järjestetä koulukyydityksiä eikä matkoista myönnetä korvausta. Matkahuollon bussikorttia voi kuitenkin käyttää klo 18.00 saakka.

Harrastamisen malli

Kaikki harrastaa – Porvoon harrastamisen malli tarjoaa maksuttomia matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia peruskouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteydessä.

Kerhotoiminta

Porvoon kaupunki on saanut useampana lukuvuonna valtionavustusta Opetushallitukselta koulun kerhotoimintaan. Koulun kerhotoiminnan keskeinen tehtävä on lasten ja nuorten monipuolisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen. Kerhotoimintaa toteutetaan koulupäivinä osana koulun toimintaa ja sen lähtökohtia ovat koulun kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet.

Kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Lisätietoa kerhoista saa omalta koululta.