Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki on saanut useampana lukuvuonna valtionavustusta Opetushallitukselta koulun kerhotoimintaan. Koulun kerhotoiminnan keskeinen tehtävä on lasten ja nuorten monipuolisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen. Kerhotoimintaa toteutetaan koulupäivinä osana koulun toimintaa ja sen lähtökohtia ovat koulun kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet.

Kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Lisätietoa kerhoista saa omalta koululta.

Muu koulupäivän jälkeinen toiminta

Tutustu myös kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden Porvoon harrastamisen mallin toimintaan sekä 1–2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan.