Hoppa till innehåll

Borgå stad har under flera läsår fått statsunderstöd från Utbildningsstyrelsen för klubbsverksamhet i skolor. Skolklubbarnas centrala uppgift är att stödja barns och ungdomars allsidiga uppväxt och utveckling samt att öka elevernas delaktighet. Klubbverksamheten genomförs under skoldagen som en del av skolans verksamhet och grundar sig på skolans mål för fostran, undervisning och handledning.

Klubbverksamheten är frivillig och kostnadsfri för eleverna. För mer information om klubbar, kontakta din skola.

Andra aktiviteter efter skolan

Bekanta dig också med stadens kultur- och fritidstjänsternas Borgåmodellen för hobbyverksamhet och eftermiddagsverksamheten “eftis” för elever i årskur 1 och 2.