Gå till innehåll

Anställda berättar

Människorna gör staden

– Tillsammans
– Modigt
– Ansvarsfullt
– Med ömsesidig respek

Här arbetar vi varje dag tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande.

Staden är en stabil, pålitlig och flexibel arbetsgivare.
Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Nanna, lärare inom småbarnspedagogik

En av de viktigaste värderingar för mig är det individuella bemötandet av barnet. Varje barn borde ha det bra och känna att de är välkoma hit och de är värdefulla som de är.

Vårt arbetsgäng är på det sättet roligt, att vi är i olika åldrar och har olika utbildningsbakgrund. Ändå,är vi likvärdiga här på jobbet. Här får man hjälp och stöd.

Anna, närvårdare, hemvård

Jag gör staden

Min systerdotter arbetade som närvårdare i Borgå och sa till mig: ”Kom och prova”. Ett lämpligt tillfälle kom när det blev permitteringar på min arbetsplats inom småbarnspedagogiken.

Jag stormtrivdes med arbetet som närvårdare inom hemvården! Jag var 46 år och hade haft samma arbete i 15 år. Jag önskar att jag redan tidigare hade vågat prova något nytt.

Ett värdigt bemötande som viktigaste mål

I arbetet som närvårdare inom hemvården måste man vilja utföra omsorgs- och vårdarbete samt bemöta äldre med respekt. Arbetet är mycket mångsidigt kundservicearbete. Jag arbetar i två skift. Morgonskiftet är kl. 7–15 och kvällsskiftet kl. 14–22 på vardagar. Jag arbetar inte nattskift, det finns separata nattvårdare.

Det är väldigt viktigt att möta den äldre patienten med respekt.

Dagarna börjar med en genomgång av klientlistan. Jag gör upp programmet för dagen, samlar ihop den vårdutrustning jag behöver och klienternas nycklar samt planerar rutten. Sedan besöker jag klienterna. Jag gillar att jag får köra bil och röra på mig.

Alla klientbesök är olika. Innehållet beror på serviceavtalet. I arbetet ingår bland annat att ge mediciner, behandla sår, hjälpa klienten att sköta sin hygien, ge injektioner, mäta blodsockret – allt möjligt!

Även matservice och lätt städning ingår i arbetet. Vi ser till att klienterna har det bra så länge de bor hemma.

Alla möten, korta som långa, är värdefulla

Som avslutning på dagen skriver jag ner uppgifter om klienterna, informerar den som har följande skift och lägger tillbaka nycklarna i skåpet.

Varje dag ställs jag inför nya situationer. Som närvårdare utvecklas jag ständigt yrkesmässigt sett.

Självständigt lagarbete

Närvårdarens arbete är självständigt, men jag är aldrig ensam. Jag får alltid hjälp när det behövs.

Atmosfären bland kollegerna är härlig. Det hjälper oss att orka och uppmuntrar oss alla att agera ansvarsfullt och jobba mot samma mål.

Även om det i början kändes som att jag inte klarar det här jobbet – det krävdes så mycket organisering av det egna arbetet – men efter en vecka kände jag mig redan mer självsäker. En bra inskolning bidrog till det. Man sa inte bara till mig att jag skulle klara mig själv!

Staden är en säker och trygg arbetsgivare

Staden är en stabil och pålitlig arbetsgivare. Allt fungerar och strukturerna är i ordning.

Stadens anställda har förmåner, till exempel semesterförmåner. Till exempel när jag nu har arbetat 15 år för staden har jag totalt 38 dagar semester.

Även villkoren för tjänsteförhållandena är i genomsnitt bättre hos staden än inom den privata sektorn.

Det finns alltid arbete inom den kommunala sektorn och i social- och hälsovårdsbranschen. Som närvårdare finns det många sektorer som den anställda kan arbeta inom.

Jag vill uppmuntra alla att modigt prova på något nytt.

Cecilia, sjukskötare, hemvård

Jag gör staden

Jag tycker om det här arbetet. Som sjukskötare inom hemvården får jag hjälpa och komma i kontakt med människor.

Om jag är helt ärlig hade jag inte kunnat föreställa mig att jobba med äldre personer, men det här har varit ett av mina bästa val.

Nu har jag en sådan känsla att jag inte lämnar det här jobbet innan jag går i pension.

Jobba med äldre personer, har varit ett av mina bästa val.

Inte längre treskiftsarbete

Före det här arbetet arbetade jag 20 år på sjukhuset. När jag blev äldre började treskiftsarbetet kännas tungt.

Nu gör jag dagarbete och har jour bara fem veckoslut per år. För mig är det här som en dröm!

Mitt arbete är mångsidigt: jag sköter klientens grundläggande vård, tar blodprov, gör sårvård, samtalar med klienten – vi har ansvar för klientens hela hälsa.

Det finns inte två likadana dagar och ett telefonsamtal kan ändra hela dagens program: klientens välbefinnande går förbi allt annat. Arbetet kräver flexibilitet!

Jag försöker besöka klienterna så ofta som möjligt. Jag vill själv se hur mina klienter mår och få kontakt med dem.

Ansvar för en annan människa

Mitt arbete är utmanande och jag får själv påverka hur jag utför det. En sjukskötare inom hemvården måste kunna fatta även svåra beslut själv.

Vid behov konsulterar jag andra sjukskötare, ringer läkaren och kontaktar de anhöriga. Samarbete med klientens närstående är viktigt. I vårt team finns också mycket kunniga och engagerade närvårdare.

Staden är en flexibel arbetsgivare. Jag har snabbt kunnat ordna mina semestrar, även med kort varsel. De viktigaste är att arbetet löper.

Jag har glatt mig åt att vi på riktigt får tack för vårt arbete. Vi får påskägg under påsken, munkar och mjöd på första maj och blommor på midsommaren. Uppskattningen visas med små gester.

Vi får också vara med och utveckla vårt arbete, vilket är fint.