Hoppa till innehåll

Anställda berättar

Människorna gör staden

– Tillsammans
– Modigt
– Ansvarsfullt
– Med ömsesidig respek

Här arbetar vi varje dag tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande.

Staden är en stabil, pålitlig och flexibel arbetsgivare.
Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Nanna, lärare inom småbarnspedagogik

En av de viktigaste värderingar för mig är det individuella bemötandet av barnet. Varje barn borde ha det bra och känna att de är välkoma hit och de är värdefulla som de är.

Vårt arbetsgäng är på det sättet roligt, att vi är i olika åldrar och har olika utbildningsbakgrund. Ändå, är vi likvärdiga här på jobbet. Här får man hjälp och stöd.

Vårt arbetsgäng är på det sättet roligt, att vi är i olika åldrar och har olika utbildningsbakgrund. Ändå är vi likvärdiga här på jobbet.

Iina, tf. daghemsföreståndare

För mig är det viktigt att också personalen i min ledda enhet upplever sig bli hörd och uppskattad. Småbarnspedagogik och förskoleundervisning bedrivs uttryckligen tillsammans med hela teamet och arbetsgemenskapen.

Glädjeämnet för mig är en kunnig och professionell personal i vårt daghem. Det är trevligt att komma till arbetet, när det finns en god gemensam anda i arbetsgemenskapen och man förhåller sig lösningsorienterat och utvecklande till saker, utan att glömma skrattet och humorn.

Jag har varierande arbetsdagar. Till daghemsföreståndarens arbetsuppgifter hör att se till att verksamheten på daghemmet och i förskoleundervisningen är högklassig, målinriktad och pedagogisk, och att den uppfyller kraven i lagen och förordningarna enligt planen för småbarnspedagogik och planen för förskoleundervisning. Mitt arbete består av planering, utvärdering och utveckling.

Mitt arbete omfattar bl.a. pedagogiskt och administrativt ledarskap, samarbete med familjer, personalledning och organisering av vikariearrangemangen. Beredning och ledning av arbetsgrupper och möten, deltagande i arbetsgrupper, planering, utvärdering och utveckling av barns och gruppers ärenden tillsammans med arbetstagarna, samarbete med bl.a. daghemsföreståndare, skolor eller andra multiprofessionella aktörer och samarbetspartner. Viktiga samarbetsparter är också rådgivningen, barnskyddet och familjearbetet samt samarbetet vid läroanstalter via studerande inom branschen.

Daghemsföreståndare Iina.
Iina, tf. daghemsföreståndare

Staden stöder vidareutbildning och därigenom har också mina egna studier vid sidan av arbetena lyckats.
Mitt arbete berikas naturligtvis också av dagliga möten och diskussioner med barnen.

Småbarnspedagogiska arbetet är värdefullt arbete som skapar grunden för barnets uppväxt och lärande för livet. Småbarnspedagogiken har enligt forskning en stor inverkan på barnets uppväxt och lärande, i mitt arbete vill jag påverka och möjliggöra en sådan lärmiljö för alla barn som på bästa möjliga sätt skulle stödja varje barns individuella behov.

För mig är det viktigt att också personalen i min ledda enhet upplever sig bli hörd och uppskattad.

Elina, planeringschef för stadsinfra

Borgå är en växande stad som utvecklas, där det finns många intressanta projekt som man i sitt arbete kan delta i för att skapa nytt samt utveckla eller bevara det gamla.

Min huvudsakliga uppgift är att vara sakkunnig i planering av allmänna områden i stadsutvecklingens projekt, och jag är chef för planeringsteamet inom stadsinfra. Ingen arbetsdag är likadan och arbetsuppgifterna kan under en dag variera mellan att tänka över riktlinjer på strategisk nivå till att överväga materialet på en enskild gatsten eller med snabba beslut lösa problemsituationer på byggarbetsplatsen.

Jag strävar efter att påverka att stadsinfran för sin del gör ett arbete för en mer miljövänlig stad och kan till och med på riksomfattande nivå vara en föregångare i det. Stadsinfran planerar, genomför och underhåller alla våra gemensamma allmänna områden. Jag har ett nära samarbete med planerings- och förvaltningsteamet inom stadsinfran, med personer inom byggande och underhåll, Borgå vattens planeringsteam, planläggare samt planeringskonsulter.

Elina_planeringschef för stadsinfra
Elina, planeringschef för stadsinfra

När det gäller sakkunnigarbete är flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete stora fördelar, som gör det lättare att kombinera till exempel familjeliv och arbete.


Det bästa i Borgå stad är att här finns verkligen trevliga och professionella arbetskamrater. Då känns det att jag lyckats i arbetet när en kollega, samarbetspartner eller kommuninvånare ger positiv respons på arbetet i vårt team eller arbetets resultat.


Man kan därför tänka sig att det som jag gör och hur jag gör eller vi gör påverkar en stor skara människor. Allt det här gör arbetet mycket meningsfullt.

När det gäller sakkunnigarbete är flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete stora fördelar, som gör det lättare att kombinera till exempel familjeliv och arbete.