Hoppa till innehåll

Skiftesvård

För barn som regelbundet är i behov av skiftesvård.

Skiftesvård i småbarnspedagogik

Skiftesvården är avsedd för barn som är i regelbundet behov av skiftesvård. Skiftesvård erbjuds i första hand med anledning av behov som uppstår på grund av vårdnadshavarnas skiftesarbete eller studier. Ett tillfälligt eller sporadiskt behov av skiftesvård berättigar inte till en plats inom skiftesvården.

  • Arbetsgivarens intyg om vårdnadshavarnas skiftesarbete eller intyg om studier på kvällar skickas som bilaga i samband med ansökan om småbarnspedagogik.

Skiftesdaghemmets öppettider baserar sig på de vårdtider man kommit överens om på förhand. Daghemmet är alltså öppet enligt behov och i förväg bokade vårdtider.

Majbergets daghem