Gå till innehåll

Ansök om småbarnspedagogik

Ansökan om småbarnspedagogik bör lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver småbarnspedagogik.

När behöver jag ansöka?

Du kan ansöka om småbarnspedagogik året om. Platsen inom småbarnspedagogik kan beviljas först när föräldrapenningsperioden är slut.

Ansökan om småbarnspedagogik bör lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver småbarnspedagogik. Om behovet av småbarnspedagogik beror på oförutsägbar sysselsättning, studier eller utbildning, bör du ansöka om småbarnspedagogik senast två veckor innan platsen behövs. Ansökan är i kraft ett år.

Flytta till Borgå?

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogik även innan du flyttar till Borgå. Platsen beviljas från det datum barnet bor i Borgå.

Ansöka eller anmäla

  • om kommunal småbarnspedagogik till daghem eller familjedagvård
  • om servicesedel till ett privat daghem
  • till klubbar (med ansökan om småbarnspedagogik)
  • till förskolan
  • gör en uppskattning av kommande klientavgift
  • gör en anmälan om ändring (inkomstutredning, servicebehov, förändringar i familjen)
  • inre förflyttning till ett annat kommunalt daghem inom småbarnspedagogiken

Vem tar hand om barnets angelägenheter?

Barnets vårdnadshavare beslutar om barnets angelägenheter. En närförälder, hos vem barnet bor, kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken. Vid gemensam vårdnad kommer vårdnadshavarna sinsemellan överens om samarbetet och om att få uppgifter från småbarnspedagogiken.

Inom småbarnspedagogiken diskuterar personalen med båda vårdnadshavarna, eller enligt överenskommelse, med en nära vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna informeras om barnets ärenden via DaisyFamily.

Om endast den ena föräldern är barnets vårdnadshavare, fattar hen ensam alla beslut som berör barnet. Småbarnspedagogiken ger uppgifter om barnet endast till vårdnadshavaren. Om den andra förälderns eventuella rätt att få uppgifter bör avtalas eller meddelas skilt.