Siirry sisältöön

Milloin täytyy hakea?

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

Jätä hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea vähintään kaksi viikkoa ennen tarvetta. Hakemus on voimassa yhden vuoden.

Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon on mahdollista tutustua maksuttomasti kaksi viikkoa ennen aloitusta. Varhaiskasvatusmaksu tulee voimaan hakemukseen merkitystä aloituspäivästä lähtien.

Muuttamassa Porvooseen?

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös ennen Porvooseen muuttamista, huomioithan että paikkaa tulee hakea vähintään 4 kuukautta ennen tarvetta. Paikka voidaan myöntää siitä lähtien, kun lapsi asuu Porvoossa.

Hae tai ilmoittaudu

  • kunnalliseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon
  • palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin (hae paikkaa suoraan päiväkodista)
  • kerhoon (haetaan varhaiskasvatushakemuksella)
  • esiopetukseen
  • tehdä arvion tulevasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta
  • tehdä muutosilmoituksen (esim. tulotiedot, palveluntarvemuutos, perhemuutos)
  • sisäinen siirto toiseen varhaiskasvatuspaikkaan

Tärkeät lisätiedot

Mainitse hakemuksessa, jos lapsella on tuen tarve tai jos lapsen kehityksestä on herännyt huoli. On tärkeää, että hänelle suunnitellaan oikea varhaiskasvatuspaikka, jossa tukea on mahdollista järjestää.

Kuka hoitaa lapsen asioita?

Lapsen huoltajat päättävät lapsen asioista. Lähihuoltaja, jonka luona lapsi asuu, voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa. Yhteishuoltajat sopivat keskenään yhteistoiminnasta ja lapsen varhaiskasvatusta koskevien tietojen saannista.

Varhaiskasvatuksessa keskustellaan molempien huoltajien kanssa tai sovitusti lähihuoltajan kanssa. Molempia huoltajia tiedotetaan lapsen asioista DaisyFamilyn kautta.

Yksinhuoltaja tekee yksin kaikki lasta koskevat päätökset. Varhaiskasvatuksesta annetaan lasta koskevat tiedot vain huoltajalle. Toisen vanhemman mahdollisesta tietojensaantioikeudesta tulee sopia tai ilmoittaa erikseen