Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Porvoon kaupunki kutsui yhdistykset ja muut kaupungin avustuksia hakevat tahot Teams-tilaisuuteen maanantaina 12.12. klo 17-18. Tilaisuudessa kerrottiin ja keskusteltiin ehdotettavista uusista kriteereistä, joiden perusteella tiettyjen Porvoon kaupungin avustusten hakemuksia arvioitaisiin ensi vuoden avustushausta alkaen.

Uudet kriteerit koskisivat liikunnan yleisavustusta, nuorisotoiminnan yleisavustusta ja projektiavustusta, kulttuuritoiminnan kohdeavustusta ja taiteilija-apurahaa, vapaan sivistystyön opistolaiskuntien avustusta sekä uutta yhteisöllisyyden avustusta.

Kriteerien uudistamisen taustalla ovat vuosina 2021-2022 kerätty palaute nykyisestä avustuskäytännöstä sekä pyrkimys parantaa avustuskäytännön tasavertaisuutta, läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta Porvoon kaupunkistrategian kanssa. Kaupunginhallitus päättää uusista kriteereistä tammikuussa 2023.

Muutoksia Porvoon kaupungin avustuslajeihin

Porvoon kaupunginhallitus on päättänyt muutoksista kaupungin avustuslajeihin. Porvoon kaupunki myöntää vuosittaisen hakumenettelyn kautta avustuksia eri tarkoituksiin ja erilaiseen toimintaan useiden avustuslajien kautta. Hyvinvointialueuudistuksen sekä Porvoon kaupungin organisaatiomuutoksen myötä näihin avustuslajeihin tuli tarvetta tehdä muutoksia.

Avustuslajeja päätettiin muuttaa siten, että vuodesta 2023 alkaen tulee haettavaksi uusi yhteisöllisyyden avustus, ja vastaavasti nykyiset sosiaali- ja terveystoimen avustus, työllisyyshankeavustus ja kansalaistoiminnan avustus lakkautetaan.

Yhteisöllisyyden avustusta voivat jatkossa hakea asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, eläkeläisyhdistykset, perinnejärjestöt, monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestävät yhdistykset, työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä muut yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät. Uudella yhteisöllisyyden avustuksella vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja kannustetaan vapaaehtoistoimintaan Porvoossa, sekä tuetaan asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukevaa toimintaa eri puolella kaupunkia.

Lisätietoa Porvoon avustuskäytännön kehittämisestä tiedotteesta 27.10.2022:

Yleistä avustuksista

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille, yksityisteille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin.

Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku. Tukea hakemuksen tekoon saa kaupungin palvelupiste Kompassista.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja lautakuntien vahvistamia avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita.

Myönnetyt avustukset