Siirry sisältöön

Nuorisopalvelujen avustukset

Nuorisotoiminnan avustuksia ovat paikallisten nuorisoyhdistysten yleis- ja palkkausavustus sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustus, joita myönnetään yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.

Lisätietoa ja hakemuslomakkeet

Kaupungin avustusohje ja yleiset avustusperiaatteet

Tutustu kaupungin avustusohjeeseen. Ohje sisältää kaupungin avustuksia koskevat yleiset periaatteet, elinvoiman toimialan avustuksia koskevat myöntämisen kriteerit sekä nuorisoavustuksia koskevat myöntämiskriteerit. Avustukset ovat haettavissa vuosittain maaliskuussa sähköisesti ePorvoo-palvelun kautta. Sekä hakemus että liitteet tulee toimittaa sähköisen järjestelmän kautta. Postitse lähetettyjä hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden.

Nuorisotoiminnan yleisavustukset 

Avustusten hakuaika 1.–28.3. klo 15 asti

Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan toteuttamiseen, yhteisöllisyyttä lisääviin ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin sekä pää- ja sivutoimisten työntekijöiden palkkaukseen ja projekteihin. 

Myönnetään yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen ja yhteisöllisyyttä lisääviin tapahtumiin. 

Nuorisopalveluiden yleisavustusten myöntämisen perusteina käytetään edellä listattuja elinvoiman toimialan yhtenäisiä kriteerejä. Toiminnan määrää, laatua ja laajuutta arvioidessa huomioidaan erityisesti alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä, alle 18-vuotiaille ja 18-29-vuotiaille suunnattujen kerhojen tai toimintaryhmien määrä sekä järjestettävien tapahtumien määrä. 

Nuorisotoiminnan palkkausavustus 

Avustusten hakuaika 1.–28.3. klo 15 asti

Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan toteuttamiseen, yhteisöllisyyttä lisääviin ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin sekä pää- ja sivutoimisten työntekijöiden palkkaukseen ja projekteihin. 

Myönnetään nuorisoyhdistysten pää- ja sivutoimisten nuorisotyöntekijöiden palkka- ja palkkiokuluihin sekä lasten ja nuorten toiminnan ohjaajien palkkioihin. 

Avustusperuste: edellisen vuoden palkka- ja palkkiokustannukset  

Nuorisotoiminnan projektiavustus 

Avustusten hakuaika 1.–28.3. klo 15 asti

Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan toteuttamiseen, yhteisöllisyyttä lisääviin ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin sekä pää- ja sivutoimisten työntekijöiden palkkaukseen ja projekteihin. 

Projektiavustus myönnetään rekisteröityjen yhdistysten tai rekisteröimättömien ryhmien yksittäistä nuorille suuntautuvaa projektia tai uuden toiminnan kehittämistä varten. Toiminnan tulee poiketa yhdistyksen tai ryhmän normaalista toiminnasta. Projektiavustusten myöntämisen perusteina käytetään edellä listattuja elinvoiman toimialan yhtenäisiä kriteerejä. Toiminnasta tulee raportoida nuorisopalveluille yhden (1) kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Raportti voi olla vapaamuotoinen tai raportoinnissa voi käyttää nuorisopalveluilta saatavaa raporttilomaketta.  

Nuorten toimintaraha 

Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden, avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti, enintään 500 €/tapahtuma. 

Nuorten toimintarahaa voi hakea nuorten ryhmä tai yksittäinen nuori. Nuorten tulee olla alle 29 -vuotiaita. Toimintarahalla tuetaan nuorten itse ideoimaa, nuorille suunnattua päihteetöntä toimintaa. Toimintaraha-hakemus tulee toimittaa nuorisopalveluihin ennen toiminnan alkua. Päätös tulee 1-3 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Toimintarahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti. 

Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla ryhmän osallistujista nimetty yhteyshenkilö. Ryhmällä tai nuorella tulee olla myös nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka voi olla esim. nuoren huoltaja. Ryhmä tai nuori täyttää hakulomakkeen ja vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä vastuuaikuisen kanssa. Nuorisopalveluilta saa tarvittaessa apua hakuprosessissa. Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu ja myönnetty. Jos tavoitteena on varainhankinta, tulee tulojen käyttötarkoituksesta tehdä selvitys toimintarahaa haettaessa. 

Toimintarahaa haetaan erillisellä lomakkeella ja tuen käyttö raportoidaan kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä.