Siirry sisältöön

Nuorisopalvelujen avustukset

Nuorisotoiminnan avustuksia ovat paikallisten nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistysten yleis- ja palkkausavustus sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustus, joita myönnetään yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.

Lisätietoa ja hakemuslomakkeet

Yleis-, palkkaus-, ja projektiavustuksen hakuaika on 1.3.-31.3.2022. Linkki hakemukseen sulkeutuu klo 15. Hakemukseen liitetään hakulomakkeessa mainitut liitteet. Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden.

Nuorisotoiminnan yleisavustukset 

Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistyksiä sekä nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan toteuttamiseen, yhteisöllisyyttä lisääviin ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin sekä pää- ja sivutoimisten työntekijöiden palkkaukseen ja projekteihin. 

Myönnetään yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen ja yhteisöllisyyttä lisääviin tapahtumiin. 

Yleisavustuksissa painotetaan seuraavia asioita: 
– lasten ja nuorten säännöllisen toiminnan määrä 
– alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä 
– alle 29-vuotiaiden nuorten osuus ja kuuleminen yhdistyksen toiminnassa ja päätöksenteossa 
– ympärivuotinen toiminta 
– alueellisen yhteistyön toteuttaminen 
– nuorten ohjaajien koulutus 
– oma varainhankinta 
– erityinen avustuksen saamisen tarve 
– seuratalon käyttötunnit 
Mikäli tukea haetaan myös seuratalon toiminnan perusteella, tulee hakemukseen liittää selvitys seuratalolla toteutetusta toiminnasta. 

Avustusperuste: harkinnanvarainen 

Nuorisotoiminnan yleisavustukset haettavissa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Nuorisotoiminnan palkkausavustus 

Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistyksiä sekä nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan toteuttamiseen, yhteisöllisyyttä lisääviin ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin sekä pää- ja sivutoimisten työntekijöiden palkkaukseen ja projekteihin. 

Myönnetään nuorisoyhdistysten pää- ja sivutoimisten nuorisotyöntekijöiden palkka- ja palkkiokuluihin sekä lasten ja nuorten toiminnan ohjaajien palkkioihin. 

Avustusperuste: edellisen vuoden palkka- ja palkkiokustannukset 

Nuorisotoiminnan palkkausavustus haettavissa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Nuorisotoiminnan projektiavustus 

Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistyksiä sekä nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan toteuttamiseen, yhteisöllisyyttä lisääviin ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin sekä pää- ja sivutoimisten työntekijöiden palkkaukseen ja projekteihin. 

Projektiavustus myönnetään rekisteröityjen yhdistysten tai rekisteröimättömien ryhmien yksittäistä nuorille suuntautuvaa projektia tai uuden toiminnan kehittämistä varten. Toiminnan tulee poiketa yhdistyksen tai ryhmän normaalista toiminnasta. Hakemukseen on liitettävä projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Toiminnasta tulee raportoida nuorisopalveluille yhden (1) kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Raportti voi olla vapaamuotoinen tai raportoinnissa voi käyttää nuorisopalveluilta saatavaa raporttilomaketta. 

Avustusperuste: harkinnanvarainen 
Harkinnanvaraisissa nuorisoavustuksissa painotetaan seuraavia asioita: 
– lasten ja nuorten säännöllisen toiminnan määrä 
– alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä 
– alle 29-vuotiaiden nuorten osuus ja kuuleminen yhdistyksen toiminnassa ja päätöksenteossa 
– ympärivuotinen toiminta 
– alueellisen yhteistyön toteuttaminen 
– nuorten ohjaajien koulutus 
– oma varainhankinta 
– erityinen avustuksen saamisen tarve 

Nuorisotoiminnan projektiavustus haettavissa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Nuorten toimintaraha 

Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden, avustusta myönnetään enintään 500 €/tapahtuma. 

Nuorten toimintarahaa voi hakea nuorten ryhmä tai yksittäinen nuori. Nuorten tulee olla alle 29 -vuotiaita. Toimintarahalla tuetaan nuorten itse ideoimaa, nuorille suunnattua päihteetöntä toimintaa. Toimintaraha-hakemus tulee toimittaa nuorisopalveluihin ennen toiminnan alkua. Päätös tulee 1-3 viikon aikana hakemuksen jättämisestä. Toimintarahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti. 

Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla ryhmän osallistujista nimetty yhteyshenkilö. Ryhmällä tai nuorella tulee olla myös nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka voi olla esim. nuoren huoltaja. Ryhmä tai nuori täyttää hakulomakkeen ja vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä vastuuaikuisen kanssa. Nuorisopalveluilta saa tarvittaessa apua hakuprosessissa. Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu ja myönnetty. Jos tavoitteena on varainhankinta, tulee tulojen käyttötarkoituksesta tehdä selvitys toimintarahaa haettaessa. 

Toimintarahaa haetaan Toimintarahahakemus-lomakkeella ja tuen käyttö raportoidaan kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä projektin raportointilomakkeella. 

Avustusperuste: harkinnanvarainen

Nuorten toimintarahahakemus (pdf)

Raportointilomake (pdf)