Siirry sisältöön

Porvoon pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista katu- ja puistoalueilla. Tieliikennelain mukaan sääntöjen ja liikennemerkkien noudattaminen on aina kuljettajan vastuulla. Pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenneturvallisuutta ja taataan pysäköintimahdollisuus kaupungissa asioiville.

Kaupungin pysäköinninvalvonta

  • valvoo lyhytaikaista pysäköintiä
  • hoitaa pysäköintivirhemaksujen maksuliikennettä ja perintää
  • hoitaa asiakaspalveluavastaa oikaisuvaatimusten käsittelystä
  • vastaa lausunnoista hallinto-oikeuteen
  • laatii pysäköintitilastot
  • Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies Johanna Päivärinta.

Yhteystiedot

Pysäköinninvalvonnan palvelunumero