Siirry sisältöön

Pysäköinnin hinnat muuttuivat vuodenvaihteessa

Tuntitaxa: 2,10 €/tunti
Asukaspysäköintitunnus: 147 €/vuosi
Yrityspysäköintitunnus: 1 365 €/vuosi, 210 €/kuukausi

Porvoon pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista katu- ja puistoalueilla. Tieliikennelain mukaan sääntöjen ja liikennemerkkien noudattaminen on aina kuljettajan vastuulla. Pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenneturvallisuutta ja taataan pysäköintimahdollisuus kaupungissa asioiville.

Kaupungin pysäköinninvalvonta

  • valvoo lyhytaikaista pysäköintiä
  • hoitaa pysäköintivirhemaksujen maksuliikennettä ja perintää
  • hoitaa asiakaspalvelua ja vastaa oikaisuvaatimusten käsittelystä
  • vastaa lausunnoista hallinto-oikeuteen
  • laatii pysäköintitilastot
  • Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies Johanna Päivärinta.

Yhteystiedot

Pysäköinninvalvonnan palvelunumero