Siirry sisältöön

Porvoon vanha silta sijaitsee Vanhan Helsingintien ja Sillanmäen välillä. Tällä paikalla on sijainnut silta 1400-luvulta lähtien. Vanha silta oli Porvoonjoen ainoa ylityspaikka vuoteen 1957. Nykyinen siltarakenne on ollut liikenteen käytössä lähes 70 vuotta.

Sillasta on tehty useita kuntotutkimuksia, joiden mukaan sillan kunto on todettu heikoksi. Nykyisen sillan maatuet ovat liikkuneet ja niiden purkaminen sekä uudelleenrakentaminen on välttämätöntä. Nykyinen silta tullaan korvaamaan kokonaan uudella siltarakenteella.

Samalle paikalle rakennettavan uuden sillan yleissuunnittelun on tehnyt Ramboll Finland oy. Sillasta laadittiin vaihtoehtoisia suunnitelmia, joista valittiin ulkoasultaan ja toimivuudeltaan sopivin vaihtoehto yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Valittu siltamalli hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa talvella 2021.

Erityispiirteitä vanhan sillan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen

 • Vanhojen maatukien ulkoasu pitää säilyttää.
 • Sillan rakennustöiden ajaksi rakennetaan väliaikainen kulkusilta kevyelle liikenteelle, autoliikenne joutuu kiertämään muita reittejä pitkin Vanhan kaupungin alueelle.
 • Kaivutöissä on oltava arkeologinen valvoja paikalla, kaivutyöt voidaan joutua keskeyttämään, mikäli jotain arkeologisesti merkittävää havaitaan.
 • Sillan länsipään alueella on mahdollisesti pilaantuneita maa-aineksia.

Sillan rakentamisurakan alustava aikataulu

 • Rakennuttajaksi ja urakan valvojaksi on valittu Rakennuttajatoimisto HTJ oy.
 • Sillan uusimisen vesilupa on lainvoimainen.
 • Urakan kilpailutus on vuoden 2023 lopulla.
 • Urakoitsijan valintapäätös viedään kaupunkikehityslautakuntaan tammikuussa 2024.
 • Urakka alkaa väliaikaisen sillan rakentamisella vuoden 2024 kevättalvella.
 • Vesiluvan määräykset rajoittavat vedenalaisia työvaiheita niin, että niitä ei saa tehdä syys-marraskuussa.
 • Rakentamisen aikataulu ja kesto tarkentuu urakan aikana, mutta arvioitu valmistumisajakohta on syksy 2025.
Vanhan kaupungin sillan havainnekuva.