Siirry sisältöön

Porvoon vanha silta sijaitsee Vanhan Helsingintien ja Sillanmäen välillä. Tällä paikalla on sijainnut silta 1400-luvulta lähtien. Vanha silta oli Porvoonjoen ainoa ylityspaikka vuoteen 1957. Nykyinen siltarakenne on ollut liikenteen käytössä lähes 70 vuotta.

Sillasta on tehty useita kuntotutkimuksia, joiden mukaan sillan kunto on todettu heikoksi. Nykyisen sillan maatuet ovat liikkuneet ja niiden purkaminen sekä uudelleenrakentaminen on välttämätöntä. Nykyinen silta tullaan korvaamaan kokonaan uudella siltarakenteella.

Samalle paikalle rakennettavan uuden sillan yleissuunnittelun on tehnyt Ramboll Finland oy. Sillasta laadittiin vaihtoehtoisia suunnitelmia, joista valittiin ulkoasultaan ja toimivuudeltaan sopivin vaihtoehto yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Valittu siltamalli hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa talvella 2021.

Siltasuunnittelun ja urakan alustava aikataulu

 • Vuollejokisimpukan kartoitus ja siirto heinäkuu – syyskuu 2022
 • Sillan rakennussuunnitelmat valmiit ja tarkastettu elokuu
 • Sillan katuosuuden katusuunnitelma julkisesti nähtäville elokuun loppu – syyskuun alku
 • Katusuunnitelman hyväksymispäätös kaupunkikehityslautakuntaan 20.9.
 • Rakennuttajan ja urakan valvojan valinta syyskuu
 • Urakan kilpailutus (mikäli vesilupa on saatu) loka – marraskuu
 • Urakoitsijan valintapäätös kaupunkikehityslautakuntaan 22.11.
 • Urakka alkaa joulukuu 2022 – tammikuu 2023
 • Rakentamisen aikataulu ja kesto tarkentuu myöhemmin.

Erityispiirteitä vanhan sillan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen:

 • Vanhojen maatukien ulkoasu pitää säilyttää.
 • Sillan rakennustöiden ajaksi rakennetaan väliaikainen kulkusilta kevyelle liikenteelle, autoliikenne joutuu kiertämään muita reittejä pitkin Vanhan kaupungin alueelle.
 • Kaivutöissä on oltava arkeologinen valvoja paikalla, kaivutyöt voidaan joutua keskeyttämään, mikäli jotain arkeologisesti merkittävää havaitaan.
 • Sillan länsipään alueella on mahdollisesti pilaantuneita maa-aineksia.
Vanhan kaupungin sillan havainnekuva.