Hoppa till innehåll

Gamla bron i Borgå finns mellan Gamla Helsingforsvägen och Brobacken. Det har funnits en bro på detta ställe sedan 1400-talet. Den gamla bron var det enda stället man kunde ta sig över Borgå å fram till år 1957. Trafiken har använt den nuvarande brokonstruktionen i nästan 70 år.

Bron har genomgått många undersökningar som har visat att bron är i dåligt skick. Den nuvarande brons landfästen har rört sig, vilket gör det nödvändigt att riva och bygga om dem. Den nuvarande bron ersätts helt med en ny brokonstruktion.

Den allmänna planeringen av en ny bro på samma plats har gjorts av Ramboll Finland Oy. Alternativa planer gjordes för bron, och i samarbete med olika intressegrupper valdes alternativet som var lämpligast till utseende och funktionalitet. Stadsutvecklingsnämnden godkände det valda alternativet på vintern 2021.

Särdrag i anslutning till planeringen och byggandet av bron:

  • de gamla landfästens utseende ska bevaras
  • för gång- och cykeltrafiken byggs en tillfällig bro under byggnadsarbetena, men biltrafiken måste använda andra rutter till gamla stan
  • en arkeolog ska vara på plats vid grävningsarbetet, vilket avbryts i fall det upptäcks något arkeologiskt betydande
  • vid brons västra ända kan finnas förorenad jord

Preliminär tidtabell för byggentreprenaden av bron

  • Rakennuttajatoimisto HTJ oy har valts som byggherre och övervakare.
  • Konkurrensutsättning av byggentreprenaden börjar då vattentillståndet har vunnit laga kraft.
  • Urvalsbeslutet av entreprenören förs till stadsutvecklingsnämnden i juni 2023.
  • Enligt vattentillståndets bestämmelser är det förbjudet att göra undervattensarbete i september-november. Anläggningen av tillfälliga bron måste således göras varken före hösten eller efter jultiden.
  • Arbetet påbörjas med anläggningen av tillfälliga bron i början av året 2024.
  • Arbetets tidsplan och längd preciseras senare.
Observationsbild av den gamla bron i Borgå.