Hoppa till innehåll

Gamla bron i Borgå finns mellan Gamla Helsingforsvägen och Brobacken. Det har funnits en bro på detta ställe sedan 1400-talet. Den gamla bron var det enda stället man kunde ta sig över Borgå å fram till år 1957. Trafiken har använt den nuvarande brokonstruktionen i nästan 70 år.

Bron har genomgått många undersökningar som har visat att bron är i dåligt skick. Den nuvarande brons landfästen har rört sig, vilket gör det nödvändigt att riva och bygga om dem. Den nuvarande bron ersätts helt med en ny brokonstruktion.

Den allmänna planeringen av en ny bro på samma plats har gjorts av Ramboll Finland Oy. Alternativa planer gjordes för bron, och i samarbete med olika intressegrupper valdes alternativet som var lämpligast till utseende och funktionalitet. Stadsutvecklingsnämnden godkände det valda alternativet på vintern 2021.

Preliminär tidsplan för planering och byggande av bron

 • Inventering och förflyttning av tjockskaliga målarmusslor: juli – september 2022
 • Färdigställande och granskning av byggplanerna för bron: augusti
 • Offentlig framläggning av gatuplanen för gatuavsnittet vid bron: slutet av augusti – början av september
 • Gatuplanen lämnas till stadsutvecklingsnämnden för godkännande 20.9.
 • Val av byggherre och övervakare: september
 • Konkurrensutsättning av entreprenaden (om tillstånd enligt vattenlagen har erhållits: oktober – november
 • Stadsutvecklingsnämnden beslutar om valet av entreprenör 22.11.
 • Byggnadsarbetet börjar: december 2022 – januari 2023
 • Arbetets tidsplan och längd preciseras senare.

Särdrag i anslutning till planeringen och byggandet av bron:

 • de gamla landfästens utseende ska bevaras
 • för gång- och cykeltrafiken byggs en tillfällig bro under byggnadsarbetena, men biltrafiken måste använda andra rutter till gamla stan
 • en arkeolog ska vara på plats vid grävningsarbetet, vilket avbryts i fall det upptäcks något arkeologiskt betydande
 • vid brons västra ända kan finnas förorenad jord
Observationsbild av den gamla bron i Borgå.