Hoppa till innehåll

De båtplatser som finns i Borgå å är i första hand inte lämpliga för vattenskotrar eftersom Borgå å är smal och eftersom det är förbjudet att köra med vattenskoter i Ruskis naturskyddsområde som börjar vid åns södra ända. Båtplatser för vattenskotrar hyrs i första hand i småbåtshamnarna i Hammars och i Gammelbacka.

Det är dock tillåtet att köra vattenskoter i Borgå å och delvis längs fartygs- och båtleden i naturskyddsområdet om man följer hastighetsbegränsningen 10 km/h. På grund av värden som gäller fågelbeståndet lämpar sig småbåtshamnen i Kodderviken i Tolkis inte heller för vattenskotrar.

Viktiga regler för vattenskotrar

Det är förbjudet att köra vattenskoter:

 • i skärgårdens fridlysta skyddsområden som är skyddade med stöd av naturvårdslagen (Söderskär, Långören och Tunnholmen), i naturskyddsområden som ingår i det nationella programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar (Ruskis, Stensbölefjärden och området längst inne i Lillpernåviken) samt i alla sjöar i Borgå
 • i Borgå stads friluftsområden och badstränder, i vilka det är också förbjudet att stiga i land
 • på en 200 meter bred strandzon i hela havsområdet; det är dock tillåtet att flytta sig från stranden över zonen till det öppna havet, men då ska hastighetsbegränsningen 10 km/h följas.
 • klockan 22-06 är det förbjudet att köra med vattenskotrar över 10 km/h.


Det är tillåtet att köra vattenskoter:

– i åarna endast för att förflytta sig från en plats till en annan med låg hastighet, högst 10 km/h
– i följande friluftsområden är det tillåtet att stiga i land vid en båtbrygga:

 • Furuholmen
 • Norrholmen
 • Virvik
 • Edesviken
 • Haxalö
 • Äggskär
 • Skeppars
 • Köttboda, den gamla lastplatsen
 • Sandholmsudden
 • Lindvik