Hoppa till innehåll

Registratur och centralarkivet

Registratur – post till staden

Registraturen betjänar stadsbor, stadens anställda, förtroendevalda och myndigheter.

Till registraturen kan du lämna in post och övriga dokument, såsom invånarinitiativ, jobbansökningar, anbud och avtal, besvär, begära omprövning och utlåtanden och lämna utlåtanden till stadens förvaltningar, enheter och förtroendeorgan.

I registraturen diarieförs dokumenten i stadens ärendehanteringssystem och ärendet sänds vidare till den rätta enheten.

Kontakuppgifter

Kontakta registratur via e-post, telefon eller post. Besök endast efter överenskommelse.

Postadress

Registratur
PB 23
06101 Borgå

Mera information

Sirpa Hopeamaa

Förvaltningsplanerare

Centralarkivet

I centralarkivet förvaras de dokument som producerats i stadens offentliga verksamhet och som ska sparas permanent.

Centralarkivet ger ut uppgifter om olika dokument till stadsbor, tjänsteinnehavare, företag, samfund, forskare, studerande och andra som behöver information. Handlingarna är i huvudsak offentliga förutom vissa lagstadgade undantag.

Kontakta på förhand

Det lönar sig alltid att på förhand kontakta dokumentförvaltningsplaneraren och tala om vilka uppgifter du behöver. Vid behov kan du också komma överens om ett besök. Dokument lånas inte ut till privata personer men man får läsa dem i arkivet och ta kopior.

Dokumenten finns i stadsarkivet, Prästgatan 20.