Hoppa till innehåll

Elektroniska fakturor till staden

Borgå stad tar i första hand emot e-fakturor.

Faktureringsadresser för e-fakturor och pappersfakturor

  • Borgå stad: EDI-kod 0037106151210
  • Affärsverket Borgå vatten: EDI-kod 0037106151210021
  • Affärsverket Borgå kost- och städtjänster: EDI-kod 0037106151210023

Som faktureringsadress, alltså som mottagare av fakturan, bör man på varje räkning anteckna rätt adress från nedanstående lista:

Borgå stad
PB 785
00074 CGI

Borgå stad Affärsverket Borgå vatten
PB 786
00074 CGI

Borgå stad Affärsverket Borgå kost- och städtjänster
PB 788
00074 CGI

Märke

Enhetens namn och beställarens namn

Operatören är CGI

CGI-operatörskod: 003703575029
Borgå stads FO-nummer: 1061512-1

Om faktureraren skickar fakturor per e-post, ska de skickas i PDF-format till endera adressen nedan för konvertering:

Med ett e-postmeddelande kan flera PDF-filer (högst 10 st.) skickas, men en PDF-fil ska endast ha en faktura med eventuella bilagor. Adressuppgifterna i PDF-filen ska vara desamma som i pappersfakturan.

Till faktureringsadresserna får endast fakturor med bilagor skickas. Annat material ska skickas till Borgå stads övriga postadresser.

I alla fakturor som adresseras till Borgå stad ska beställarens namn anges som referensinformation.

Försäljningsfakturor från Borgå stad

Borgå stad kan erbjuda sina kunder e-fakturor. Fakturorna sänds i Finvoice-form med CGI Oyj som operatör.

Företagskund

Ett företag eller en sammanslutning som önskar ta emot elektroniska fakturor från Borgå stad ska kontakta Centralen för förförvaltningstjänster.


Personkund

Staden kan sända fakturor till konsumentkunder i form av e-faktura, direktbetalning eller faktura utskriven på papper. Kunden väljer själv fakturaformen. I samband med fakturabetalning via nätbanken har kunden möjlighet att aktivera önskad tjänst. Den bank kunden anlitar kan hjälpa till i frågor som gäller tjänsten.

E-faktura

Du kan ingå ett e-fakturaavtal för de flesta fakturor som går via Borgå stad. E-fakturan sänds direkt till din egen nätbank, vilket underlättar betalningen. Fakturor debiteras inte från bankkontot utan att du godkänner dem. Om du så vill, kan du ändå välja automatiskt godkännande för en faktura. En e-faktura är försedd med samma uppgifter och specifikationer som en pappersfaktura. Ett e-fakturaavtal ingås med den egna banken via nätbankstjänsten. När avtalet har ingåtts underrättar banken Borgå stad.

Direktbetalning

Ur kundens synvinkel fungerar en direktbetalning på samma sätt som direktdebitering: kunden får per post besked om fakturan och därefter debiterar banken automatiskt betalningen från kundens konto på förfallodagen. Direktbetalning lämpar sig bäst för kunder som inte har tillgång till nätbankstjänster. Du kan ingå ett avtal om direktbetalning för de flesta fakturor som går via Borgå stad. Avtalet om direktbetalning ska ingås med den bank kunden vanligen anlitar. När avtalet har ingåtts underrättar banken Borgå stad.

Pappersfaktura

Pappersfakturor kräver inget särskilt avtal med Borgå stad, utan de kommer automatiskt till de kunder som inte ingått avtal om e-fakturor eller direktbetalning. Kunden har möjlighet att styra sina pappersfakturor till Netposti-tjänsten genom att ingå ett avtal med Posten. Netposti är inte en tjänst som Borgå stad tillhandahåller. Posten underrättar inte Borgå stad om de avtal som ingåtts med kunderna.

Närmare upplysningar

Om du har frågor som gäller e-fakturering eller vill ha närmare upplysningar om de olika faktureringsalternativ Borgå stad erbjuder, kontakta:


Stadens dotterbolag HPK Palvelut Oy producerar stadens ekonomiförvaltningstjänster (inkl. indrivning) fr.o.m. 1.10.2022.