Hoppa till innehåll

Borgå skärgård, Borgå å och talrika sjöar erbjuder fina förutsättningar för båtliv och vistelser på öppet vatten. Sjötrafiklagen reglerar trafiken till sjöss, främjar säkerheten och förebygger skador till följd av användningen av olika farkoster.

Stadens hamn för gästbåtar och passagerarfartyg finns alldeles i centrum av staden vid östra stranden av Borgå å.