Hoppa till innehåll

Borgå skärgård, Borgå å och talrika sjöar erbjuder fina förutsättningar för båtliv och vistelser på öppet vatten. Sjötrafiklagen reglerar trafiken till sjöss, främjar säkerheten och förebygger skador till följd av användningen av olika farkoster.

Stadens passagerarhamn finns intill stadens centrum på östra stranden av Borgå å. Det finns två gästbåtshamnar, en bredvid passagerarhamnen i Borgå å och en på Pellinge.