Hoppa till innehåll

Borgå stad har totalt 46 lekparker, från små kvartersparker till större temaparker. Målet är att nätet av lekparker betjänar hela Borgå jämlikt. I lekparkerna görs årligen grundliga inspektioner, vid vilka eventuella brister upptäcks. Varje år bygger vi några nya lekparker och renoverar grundligt några gamla.

Vanliga frågor och svar

Till vem ska jag meddela om jag upptäcker brister i en park?

Om du upptäcker brister i redskapet eller underhållet i en lekpark, kan du göra en underhållsanmälan i e-tjänsten eller ringa till Kompassen, tfn 020 692 250.

Varför tas lekparker ur bruk?

Lekparkerna i Borgå har tidigare varit ojämlikt placerade och en del av parkerna har varit i dåligt skick. Då vi funderar på att ta lekparker ur bruk och på att utveckla nätet av lekparkerna, är vårt mål ett nät av lekparker som betjänar hela Borgå jämlikt och som vi kan bygga, grundligt renovera och underhålla inom ramen för anslagen. Även om gamla lekplatser tas ur bruk, bygger vi årligen också 1-2 helt nya lekplatser och renoverar grundligt 1-2 lekparker inom ramen för investeringsanslaget.

När byggs eller grundligt renoveras vår närlekplats?

I detaljplanen tas ställning till placeringen av närlekplatser. Planeringen och byggandet av dem framskrider i takt med att bostadsområdena byggs. Lekparker renoveras grundligt ofta då nätet av lekparker i ett visst område granskas och det väljs en mångsidigare lekpark som utvecklas. Samtidigt tas ofta mindre lekplatser i närheten ur bruk. Grundlig renovering kan också göras på grund av att redskapet är föråldrat eller i dåligt skick. Vi bedömer behovet av grundliga renoveringar årligen, då vi inspekterar lekparkerna grundligt och bedömer deras användningsgrad. De planerade tidtabellerna för byggandet och grundliga renoveringar kan ändras om investeringsanslaget minskar.

Varför finns det redskap i lekparken som barnet inte kan använda ensam?

Vi strävar efter att det i lekparkerna finns redskap för barn i alla åldrar. Om barnet inte själv kan använda redskapet, är det inte avsett för barn i detta ålder. Vårdnadshavaren har ansvaret för att redskapet är lämpligt och tryggt för barnet.

Kan jag köpa redskap som inte längre används i lekparken?

Vi meddelar om redskapet som tagits ur bruk i Kiertonet. Sådant redskap säljs som ”skrot” eftersom vi inte kan ta ansvar för redskap som tagits ur bruk.

Lekparker i centrum

Åstrandens lekbåt

Borgströms lekpark

Dragonparken

Lyceiparkens lekplats

Muminparken

Pastor Viréns lekpark

Lekparker på östra områden

Bäcksbacka lekpark

Hackspettsvägens lekpark

Jernböle lekpark

Kerko lekpark

Lärkparken

Louhiparken

Lupinparken

Majbergets lekpark

Otsoparken

Rakavägens park

Säterihagens lekpark

Tarkis lekpark

Vasaplanens lekpark

Vikingaparken

Viljandiskvärens lekpark

Lekparker på västra områden

Alkrog lekpark

Bäckgatans lekpark

Borgmästargatans lekpark

Ensbacka lekpark

Ernestas lekpark

Estbacka lekpark

Gammelbacka lekpark

Hamarskvären

Hornhattula lekpark

Johannisberg lekpark

Koddervikens lekpark

Kristinagrändens lekpark

Kukkolagrändens lekpark

Lövhammars lekpark

Övre Haiko lekpark

Pepottriangeln

Slätbergets lekpark

Smedjebrinkens lekpark

Smultronkärrets lekpark

Tolkis lekpark

Vallstens lekpark

Vargparken

Västra Haikos lekpark