Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens uppgifter

Stadsstyrelsen tillgodoser hur staden leds och utvecklas enligt mål, planer och beslut som stadsfullmäktige har uppsatt. Till stadsstyrelsens uppgifter hör att bereda och verkställa ärenden som stadsfullmäktige behandlar samt att övervaka lagenligheten.

Stadsstyrelsens befogenheter och allmänna uppgifter föreskrivs i kommunallagen. De har också preciserats i Borgå stads förvaltningsstadga.

De förtroendevaldas arvoden och reseersättningar definieras i förvaltningsstadgan, § 65.

Föredragningslistor och beslut

Stadsstyrelsens möten hålls vanligtvis på måndagar. Stadsstyrelsen möten är inte offentliga.

Stadsstyrelsens föredragningslistor publiceras på sidan Föredragningslistor och protokoll huvudsakligen under onsdagseftermiddagen veckan innan mötet.

Efter styrelsens möte görs en sammanfattning av besluten som skickas till lokala medier och publiceras på stadens webbplats under rubriken Nyheter.

Mötesprotokollet publiceras på sidan Föredragningslistor och protokoll.

Fördelning av platser

Det finns 13 medlemmar i stadsstyrelsen i Borgå. Varje medlem har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer medlemmarna och ersättarna.

  • Svenska Folkpartiet 5 platser
  • Samlingspartiet 3 platser
  • Finlands Socialdemokratiska Parti 3 platser
  • De Gröna 1 plats
  • Sannfinnländarna 1 plats