Gå till innehåll

Aktuella föredragningslistor och protokoll 30.3 framåt

Staden har övergått till en ny version av informationstjänsten Dynasty för föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavar beslut. Dynasty 10 är den som används nu.

Föredragningslistor

Föredragningslistorna för stadens förtroendeorgan publiceras på webben redan före förtroendeorganens möten.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen sammanträder i allmänhet om måndagarna. Mötets föredragningslista publiceras på webben vanligen onsdagen eller torsdagen före mötet.

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden månadens sista onsdag. Föredragningslistan publiceras på webben vanligen onsdagen före mötet.

Protokoll

Förtroendeorganens protokoll publiceras på webben efter att de har blivit justerade och översatta. Detta kan ta några veckor. Det kan hända att några bilagor som innehåller personuppgifter avlägsnas ur protokollen efter att tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden har löpt ut. Detta är nödvändigt enligt kommunallagen.

Ett kort inofficiellt beslutssammandrag av förtroendeorganens möten publiceras genast efter mötet. Beslutssammandragen finns bland nyheterna.

Gamla protokoll

Praxis i publiceringen av protokollen från Borgå stads förtroendeorgan ändrades i juni 2017 på grund av en ändring av kommunallagen. Enligt den nya kommunallagen kan kommunerna publicera i protokollen som läggs på nätet endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. Även de ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I de gamla protokollen fanns det personuppgifter som inte kunde avlägsnas en åt gången. Staden var därför tvungen att avlägsna alla gamla protokoll från webben.

Protokollen är offentliga och man kan fortfarande be om ett gammalt protokoll vid behov från servicekontoret Kompassen.

Dokument som arkiverats kan man be att få från stadens centralarkiv.

Tjänsteinnehavarbeslut

Beslut av tjänsteinnehavare publiceras på webbplatsen för tjänsteinnehavarbeslut, ifall kommuninvånaren har rätt att ansöka om ändring i beslutet.

Besluten finns för påseende på internet under den utsatta tiden, som oftast är 22 dagar.